Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Stöd till särskilt riskutsatta för brand

Vi i Räddningstjänsten Karlstadsregionen stödjer arbetet med individanpassat brandskydd för särskilt riskutsatta inom vår geografi. Med särskilt riskutsatta menar vi människor i eget boende med begränsad förmåga att själva uppmärksamma eller hantera en brand.

Detta gör vi genom att utbilda yrkesgrupper som möter riskutsatta personer i sitt dagliga arbete. Vi ger också gärna råd avseende lämpliga brandskyddsåtgärder. Det kostar ingenting att anlita oss i detta avseende.

Mer om hur vi stödjer arbetet med med individanpassat brandskydd för särskilt riskutsatta personer

Sidan uppdaterad: 2023-05-08

Hittade du rätt information på sidan?