Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Verka för skydd mot andra olyckor än bränder

Skyldigheten att verka för skydd mot andra olyckor än bränder som kan föranleda räddningsinsats är en uppgift som ligger på Räddningstjänsten Karlstadsregionen enligt den förbundsordning som reglerar förbundets verksamhet.

Vår organisation har ett gemensamt ansvar för denna uppgift.

Sidan uppdaterad: 2024-03-19

Hittade du rätt information på sidan?