Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Suicid

Vi i Räddningstjänsten Karlstadsregionen tycker det är allvarligt att så många av dem som lider av psykisk ohälsa ser självmord som den enda utvägen. Så gott som varje vecka möter vi någon som försöker ta sitt liv.

När vi åker ut på suicidlarm gör vi allt vi kan för att förhindra att personen tar sitt liv. Vi försöker närma oss, prata, finnas där, lyssna och visa att det finns andra alternativ. Men mycket behöver göras för att förebygga självmord, eller psykologiska olycksfall som en del föredrar att kalla dem. Och i det måste många olika aktörer hjälpas åt.

Enligt Socialstyrelsen begår ungefär 1200 personer självmord varje år i Sverige. Till det kommer ungefär 300 personer som man misstänker har tagit sitt liv, så kallade osäkra suicid. Det är ungefär 6 gånger fler än de som omkommer i trafiken och drygt 10 gånger fler än de som dör i brand. Ändå tycker vi att trafikolyckor och bränder får större uppmärksamhet. Vi vill bidra till ökad medvetenhet även om detta samhällsproblem.

Skam och skuld kring psykisk ohälsa och suicid måste tvättas bort. Ett sätt att göra det är att prata mer om hur vanligt det är att må dåligt och ha självmordstankar. Det skulle göra det lättare för den som har sådana funderingar att ta hjälp. Myter kring självmord behöver slås hål på. Kunskap räddar liv.

Så här arbetar vi med frågan

Vi internutbildar fortlöpande i akut omhändertagande av självmordsbenägen person för all utryckningspersonal, både heltid och beredskapsbrandmän. Utbildningen innehåller både teori och praktik.

Till dig som mår dåligt

Till dig som mår dåligt säger vi - du är inte ensam! Många känner som du någon gång i livet. Det finns hjälp att få - ta den! Hit kan du vända dig:

Till information för dig som mår dåligt hos 1177 Länk till annan webbplats.

Till information för dig som mår dåligt hos Suicide Zero Länk till annan webbplats.

Till information för dig som mår dåligt hos Mind Länk till annan webbplats.

Till information för dig som mår dåligt hos Spes Länk till annan webbplats.

Till information för dig som mår dåligt hos Region Värmland Länk till annan webbplats.

Till dig som är orolig för någon

De flesta som tänker på att ta sitt liv tar sig igenom den krisen. Hjälp och stöd från familj och vänner samt professionella är ofta en viktig del i det.

Suicide Zero har tips på hur du kan agera när du märker att någon mår dåligt.

Till goda råd om samtal med någon som mår dåligt på suicidezero.se Länk till annan webbplats.

Se filmen Du kan göra skillnad från Steg för livet

Sidan uppdaterad: 2024-02-16

Hittade du rätt information på sidan?