Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Genomförande av räddningsinsatser

I lagen om skydd mot olyckor definieras räddningstjänst som de räddningsinsatser som staten eller kommunerna är skyldiga att genomföra vid olyckor eller överhängande fara för olyckor. Skyldigheten att genomföra räddningsinsatser föreligger om det är motiverat utifrån behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaden för insatsen och omständigheterna i övrigt.

Staten är ansvarig för fjällräddningstjänst, flygräddningstjänst, sjöräddningstjänst, efterforskning av försvunna personer, miljöräddningstjänst till sjöss samt räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen. All övrig räddningstjänst är kommunens ansvar. Hur kommunen hanterar detta uppdrag ska beskrivas i ett handlingsprogram där risker, förmåga, mål och resurser beskrivs.

Lagens inledande bestämmelse ställer krav på en viss likvärdighet avseende skyddet mot olyckor och att hänsyn tas till de lokala förhållandena och den lokala riskbilden. Den lokala riskbilden utgörs primärt av de olyckor som brukar inträffa och de lite större händelser som skulle kunna inträffa sett till lokala förhållanden. För att uppnå likvärdighet jämför vi vår förmåga med andra räddningstjänster med liknande lokala förhållanden.

Vår räddningstjänstavdelning ansvarar för att genomföra räddningsinsatser.

Mer om vår räddningstjänstavdelning

Sidan uppdaterad: 2023-05-08

Hittade du rätt information på sidan?