Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Insatsplanering

För att räddningstjänsten och fastighetsägare/verksamhetsutövare ska ha bästa tänkbara förutsättningar att agera vid en händelse krävs förberedelser, planer och utbildning. Då kan en insatsplan vara värdefull för att personalen och räddningstjänsten så snabbt som möjligt ska kunna hantera olyckan och minska skadorna. Detta gäller särskilt för komplexa verksamheter och anläggningar eller företag med stora skyddsvärden.

När behöver man upprätta en insatsplan?

I de allra flesta fall är det fastighetsägaren/verksamhetsutövaren själv som avgör om man vill ta fram en insatsplan för verksamheten. En insatsplan är ofta ett kostnadseffektivt verktyg för att minska skadorna till följd av en brand.

I anläggningar med avancerad brandteknisk utrustning som kräver aktiv påverkan av räddningstjänsten kan en insatsplan i vissa fall vara ett krav.

Ansvar för att upprätta en insatsplan

Det är fastighetsägaren/verksamhetsutövaren som ansvarar för att en insatsplan tas fram, hålls uppdaterad och finns tillgänglig för räddningstjänsten vid en insats.

Räddningstjänsten Karlstadsregionen säljer inte tjänsten att producera insatsplaner, men det finns konsulter i branschen att anlita om kompetens och tid saknas internt.

Insatsplanens förvaring

En insatsplan kan med fördel förvaras vid centralapparaten/brandförsvarstablån i verksamheter som har ett automatiskt brandlarm. Insatsplanen kan också skickas i digitalt format till räddningstjänsten.

Insatsplanens innehåll

En insatsplan innehåller vanligen följande:

  • Information om byggnader, brandskydd, verksamheten, kontaktuppgifter och risker.
  • Ritningar, bilder med insatsinformation.
  • Information om hur tekniska skyddssystem fungerar och hanteras.
  • Vid behov även information om objektsspecifika typhändelser/scenarier.

Utformning av en insatsplan

För räddningstjänsten kan det vara viktigt att insatsplanen som dokument håller sig till en enhetlig utformning. Räddningstjänsten Karlstadsregionen rekommenderar därför att insatsplaner upprättas enligt Brandskyddföreningens bok Insatsplan 2019. Boken och en mall i CAD finns att beställa på Brandskyddsföreningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Räddningstjänstens ansvar

Räddningstjänsten tar gärna emot information om en insatsplan. Därefter gör vi en bedömning av om insatsplanen kan underlätta/effektivisera en räddningsinsats. Om så bedöms vara fallet för vi in den i relevanta beslutsstöd.

I vissa fall ska räddningstjänsten även engagera sig i processen att upprätta en insatsplan för ett specifikt objekt. Det gäller i första hand farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§ och vid mycket komplicerade och komplexa objekt.

Kontakt

Frågor om, och färdiga insatsplaner skickas till räddningstjänsten via e-post raddningstjansten@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2024-02-09

Hittade du rätt information på sidan?