Aktuella varningar och meddelanden från SMHI

Just nu finns det flera varningar och meddelanden i Värmlands län. Läs mer på SMHI:s webbplats.

Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Skapa en god förmåga att hantera krissituationer i fred

Kommuner ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Vår säkerhetsavdelning stödjer våra medlemskommuner i detta arbete.

Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap (LEH) föreskriver att det ska finnas en nämnd i kommunen som fullgör uppgifter under extraordinära händelser.

Kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors ingår i en gemensam krisledningsorganisation med en gemensam krisledningsnämnd. Den gemensamma krisledningsnämnden har 13 ledamöter och lika många ersättare, med tre ledamöter från Karlstads kommun samt två ledamöter var från Forshaga, Grums, Hammarö, Kils och Munkfors kommuner.

Vår säkerhetsavdelning driver arbetet med att ta fram organisation, roller och rutiner för att den gemensamma krisledningsorganisationen i förbundets kommuner ska kunna fungera vid allvarliga samhällsstörningar.

Sidan uppdaterad: 2023-02-22

Hittade du rätt information på sidan?