Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Korta fakta

Räddningstjänsten Karlstadsregionen arbetar för att människor som bor och vistas i förbundets medlemskommuner Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors ska vara trygga och säkra. Det gör vi genom att förebygga och hantera olyckor och kriser.

Se filmen om oss!

Vår vision

Vår vision är ett tryggt och säkert samhälle.

Våra mål

Målen för vår verksamhet är färre olyckor, minskade skador och ökad trygghet.

Vår värdegrund

Vår verksamhet ska genomsyras av vår värdegrund professionalism, respekt, lärande och mod.

Vår verksamhet

Lagstadgade uppdrag

Räddningstjänsten har av medlemskommunerna fått i uppdrag att arbeta inom tre lagstiftningsområden:

Tilläggsuppdrag från våra medlemskommuner

Vi har olika avtal med våra medlemskommuner och stödjer dem därmed med olika saker. Några exempel är internt skydd för medarbetarna, trygghet för invånarna, krisberedskap och det kommande civila försvaret.

Korta fakta om vårt förbund

  • Kommunalförbundet Räddningstjänsten Karlstadsregionen bildades 1 januari 2000 med kommunerna Grums, Forshaga, Karlstad och Kil. Den 1 juni 2005 anslöt sig Hammarö kommun. Den 1 januari 2011 gick Munkfors med.
  • Vi har tolv brandstationer i vårt förbund. Stationen i Karlstad är heltidsstation med övningsfält, verkstad, centralförråd samt sakavdelningar, administration och ledning. Tio av stationerna är beredskapsstationer - Deje, Forshaga, Grums, Hammarö, Högboda, Kil, Molkom, Munkfors, Vålberg och Väse. I Värmskog finns ett räddningsvärn.
  • Förbundet hanterar ungefär 1 700 larm varje år. De vanligaste larmen gäller brand och trafikolyckor. Exempel på andra olyckstyper är utsläpp av farligt ämne, drunkning eller drunkningstillbud, nödställd person, nödställt djur, IVPA-larm (i väntan på ambulans) samt suicid.
  • I förbundet finns cirka 350 anställda, varav cirka 80 på heltid. Övriga arbetar som deltidsbrandmän. Andelen kvinnor är ca 13 procent.
  • Vi har många kompetenser inom förbundet – brandmän, brandbefäl, brandingenjörer, brandinstruktörer, säkerhetskoordinatorer samt administrativ personal inom områdena verksamhetsstöd, HR, kommunikation, ekonomi och IT är några exempel. Våra deltidsbrandmän har också kompetens från sina vanliga arbeten som många gånger kommer till god nytta i våra räddningsinsatser.
  • Vi styrs av en politisk direktion med ledamöter från alla förbundskommuner.

Läs mer om direktionen här

Styrdokument och årsredovisning

Sidan uppdaterad: 2024-03-20

Hittade du rätt information på sidan?