Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Direktion

Vår politiska direktion är förbundets högsta beslutande organ och består av femton ledamöter och femton ersättare, med representanter från respektive medlemskommun. Till direktionen finns ett arbetsutskott som förbereder direktionsmötenas ärenden.

Direktionen bestämmer vad vi ska göra. Vi som arbetar i förbundet bestämmer hur vi ska göra det. Direktionen träffas ungefär åtta gånger per år. Då tas beslut i övergripande frågor och vi har möjlighet att delge politikerna viktig information.

Så utses direktionen

Räddningstjänsten Karlstadsregionen är ett samarbete mellan kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors.

Vår direktion består av femton ledamöter och femton ersättare, med representanter från respektive medlemskommun Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Karlstads kommun är störst och utser fem ledamöter och fem ersättare. Forshaga, Grums, Hammarö, Kils och Munkfors kommuner utser två ledamöter och två ersättare vardera. För att uppnå balans är både majoriteten och oppositionen representerade bland de förtroendevalda från varje kommun.

Ledamöterna och deras ersättare väljs av medlemskommunernas fullmäktige för en mandatperiod, dvs. en period på fyra år. De partier som har hamnat i majoritet i respektive kommun leder förhandlingar med övriga partier om vilka politiker som ska sitta med. Ordförandeposten innehas av Karlstads kommun. Posten som vice ordförande växlar mellan övriga medlemskommuner.

Direktion 2023 – 2026

Ordinarie

Ersättare

Karlstad

Karlstad

Pernilla Edman, ordförande (S)

Moa Andersen (S)

Christer Alnebratt (S)

Tomas Holgersson (S)

Lars Karlsson (MP)

Anders Peterson (C)

Marléne Lund Kopparklint (M)

Patrick Benabou (M)

Malin Hedberg (L)

Anders Birkefjärd (SD)

Forshaga

Forshaga

Maria Norell (S)

Gert Björnvall (S)

Tomas Johnsson (KD)

Karl-Erik Söderberg (L)

Grums

Grums

Ulrika Nilsson (S)

Anders Leander (S)

Ulrika Jacobs, vice ordförande (M) 

Alex Jacobs (M)

Hammarö

Hammarö

Dag Ohlsson (C)

Anders Haster (S)

Ola Jonsson (M)

Marianne Carlsson (KD)

Kil

Kil

Åse-Britt Falch (S)

Kenneth Bengtsson (C)

Vakant (M)

Mats Notini (L)

Munkfors

Munkfors

Mathias Lindquist (S)

Anders Henriksson (S)

Urban Karlsson (C)

Staffan Jofjell (V)


Direktionens arbetsutskott 2023 – 2026

Ordinarie

Ersättare

Pernilla Edman, ordförande (S)

Åse-Britt Falch (S)

Ulrika Jacobs, vice ordförande (M)

Christer Alnebratt (S)

Maria Norell (S)

Urban Karlsson (C)

Ulrika Nilsson (S)

Vakant (M)

Malin Hedberg (L)

Thomas Johnsson (KD)

Ola Jonsson (M)

Marianne Carlsson (KD)


Sidan uppdaterad: 2024-04-29

Hittade du rätt information på sidan?