Aktuella varningar och meddelanden från SMHI

Just nu finns det flera varningar och meddelanden i Värmlands län. Läs mer på SMHI:s webbplats.

Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Revision

Revisionen.

Revisionen är en extern part som granskar att vår verksamhet håller sig inom sina ramar, dvs. att vi gör rätt saker och använder våra pengar på rätt sätt. Revisionen arbetar på uppdrag av respektive kommunfullmäktige.

Revisorer 2023 – 2026

Forshaga

Gunilla Björk (S)

Grums

Inge Carlsson (S), ordförande

Hammarö

Thomas Otto (-)

Karlstad

Per-Samuel Nisser (M), vice ordförande

Kil

Anette Gundahl Karlsson (S)

Munkfors

Mats Almemark (L)

Granskningsrapporter

Nedanstående dokument kommer från extern leverantör och är inte tillgänglighetsanpassade.

Sidan uppdaterad: 2024-05-06

Hittade du rätt information på sidan?