Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Tillgänglighetsredogörelse

Räddningstjänsten Karlstadsregionen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

På den här sidan beskriver vi

  • hur raddningkarlstad.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service
  • eventuella kända tillgänglighetsproblem
  • hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen och de system den länkar till är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Så gör du om du inte kan använda delar av webbplatsen eller system den länkar till

Om du behöver information från webbplatsen eller system den länkar till i något annat format än det som erbjuds kan du kontakta oss på e-post raddningstjansten@karlstad.se eller telefon 054-540 28 80.

Rapportera brister i tillgängligheten till oss

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav kan du meddela oss genom att kontakta oss på e-post raddningstjansten@karlstad.se eller telefon 054-540 28 80.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter, kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på raddningkarlstad.se till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.

Så har vi testat webbplatsen

Webbplatsen lanserades 16 maj 2023 och har testats tillgänglighetsmässigt genom hela utvecklingsprocessen.

Vi använder oss löpande av verktyget Siteimprove för att granska webbplatsens tillgänglighet. Pdf-filer kontrolleras även i programmet Adobe Acrobat.

Den här redogörelsen uppdaterades 16 maj 2023.

Så här säger lagen

Om lagen om tillgänglighet till digital offentlig service hos Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är till stor del förenlig med nivå AA i den internationella tillgänglighetsstandarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och riktlinjerna på webbriktlinjer.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Dokument

Vissa av pdf-dokumenten på webbplatsen är inte tillgängliga. Arbete för att åtgärda detta pågår.

Åtgärd: Våra dokument kommer antingen att göras mer tillgängliga eller omvandlas till webbsidor, formulär eller e-tjänster. Arbetet pågår fortlöpande.

Integrerade system

Det finns flera system som du når via raddningkarlstad.se som inte uppfyller lagkraven. Det handlar till exempel om tillgänglig kod eller att vissa formulärfält saknar beskrivning. Ett flertal av de system som inte uppfyller kraven äger vi inte själva eller kan justera i.

Åtgärd: Vi har påbörjat ett långsiktigt arbete för att tillgängliggöra system med kopplingar till raddningkarlstad.se. Vi kommer tillrätta med bristerna i system genom att ställa krav vid upphandlingar nu och framåt samt att på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

E-tjänster

Några delar i den digitala plattform som vi använder för våra e-tjänster uppfyller inte tillgänglighetskraven. Det handlar om följande brister:

  • Om användaren lägger till eller tar bort ett radfält så tappas fokus för raden.
  • Pdf-dokument som skapas av systemet blir inte tillgängliga.
  • Felmeddelanden som avser grupper med radioknappar eller kryssrutor är ej korrekt kopplade.
  • Tabellayout kan misstolkas av vissa skärmläsare.

Åtgärd: Vi arbetar tillsammans med leverantören av plattformen för att åtgärda bristerna allteftersom systemet utvecklas.

Filmer

Det finns några filmer på raddningkarlstad.se saknar undertexter och syntolkning.

Åtgärd: Vår ambition är att texta alla egna filmer som publiceras på webbplatsen.

Sidan uppdaterad: 2024-01-08

Hittade du rätt information på sidan?