Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Ekonomi

Räddningstjänsten är en kommunal och skattefinansierad verksamhet. Våra medlemskommuner betalar årliga kommunbidrag som finansierar verksamheten. Kostnaderna för utbildningsverksamheten finansieras av kursavgifter. Viss verksamhet bedrivs med medel från staten. Det gäller exempelvis arbetet med samhällssäkerhet.

Förbundet omsätter omkring 140 miljoner kronor varje år. Drygt 80 procent av intäkterna är kommunbidrag som bland annat bekostar utryckningsverksamhet och förebyggande arbete mot brand.

Verksamheten ska bedrivas med god ekonomisk hushållning. För oss betyder det att vi ska ha hög ekonomisk medvetenhet, en helhetssyn på alla resurser i förbundet, en beredskap inför oförutsedda utgifter och ett ekonomiskt utrymme för utvecklingsinsatser.

Finansiella mål

Förbundets finansiella mål är:

  • ett resultat i balans frånsett ett planerat underskott som ska täckas av eget kapital.
  • investeringar ska finansieras med egna medel.

Ekonomidokument

Sidan uppdaterad: 2024-03-19

Hittade du rätt information på sidan?