Aktuella varningar och meddelanden från SMHI

Just nu finns det flera varningar och meddelanden i Värmlands län. Läs mer på SMHI:s webbplats.

Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

​​Initiativ från vår säkerhetsavdelning: Ungas beredskap bör byggas i skolan​

Vid Räddningstjänsten Karlstadsregionens säkerhetsavdelning har ett utvecklingsarbete med namnet "Krisberedskap i skolan" pågått sedan våren 2021. Målet med arbetet är att få in beredskapsperspektivet i grundskolans undervisning från förskoleklass till årskurs sex.

- Trots ökad oro i vår omvärld och svenska myndigheters uppmaningar om att varje människa ska se över sin egen beredskap saknas en nationell plan för hur barn ska involveras i detta. Här ser vi skolan som en viktig plattform, säger säkerhetskoordinator Filippa Börjeson.

- Vi har arbetat fram ett förslag på undervisningsmaterial för yngre åldrar och tagit kontakt med Karlstads universitet som har Centrum för forskning om samhällsrisker, CSR, samt en omfattande lärarutbildning för att be dem undersöka om det går att integrera beredskapsperspektivet i grundskolans undervisning, fortsätter Filippa.

Projekt tillsammans med Karlstads universitet

Kontakten med universitetet ledde till ett projekt där den första etappen, en förstudie, nu är genomförd. Räddningstjänsten Karlstadsregionen är projektägare. Förstudien har i huvudsak genomförts av Karlstads universitet och finansierats av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

- Samarbetet mellan räddningstjänsten och universitetet är en unik och spännande satsning. Det bygger på identifierade behov och integrerar forskningsbaserad kompetens från olika områden, säger Emelie Hindersson, koordinator på CSR.

I förstudien har forskare på universitetet genomfört en forskningsöversikt, en granskning av kursplaner och läroböcker samt en granskning av räddningstjänstens utkast till undervisningsmaterial. Dessutom har en spännande övning om egenberedskap genomförts med elever i årskurs 4 för att testa det tänkta konceptet i praktiken. Resultatet har väckt intresse från flera nationella aktörer som verkar inom beredskapsområdet.

Till dokumentet "Undervisning för krisberedskap i grundskolans tidigare år – en förstudie" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finansiärer för fortsatt arbete söks

Just nu pågår ett arbete med att söka finansiärer till projektets nästkommande två etapper utveckling av utbildningsmaterial samt kommunikation och kunskapsspridning.

- Nu hoppas vi att projektet får en fortsättning och att det ska bidra till att elever i de yngre åldrarna får spännande och relevant utbildning om beredskap, säger Filippa Börjeson.

Läs mer om projektet Krisberedskap i skolan på kau.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterad: 2024-03-12

Hittade du rätt information på sidan?