Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Skum

Olika typer av skum och tillsatsämnen i syfte att öka släckförmågan har använts av svensk räddningstjänst sedan många år. Vi vet att det förekommit skumvätskor som innehållit fluorerade ämnen och därmed haft en negativ miljöpåverkan. Vi i Räddningstjänsten Karlstadsregionen har beslutat att minimera vår skumanvändning tills vi vet mer om skumvätskornas miljöpåverkan.

Sedan 2015 gäller följande inom vårt räddningstjänstförbund:

  • Vid all övningsverksamhet införs generellt förbud mot skumanvändning.
  • Vid räddningsinsatser skall skum endast användas när det är motiverat med att mycket höga värden är hotade, såsom människors liv och hälsa eller mycket omfattande ekonomiska värden, och att de lämpligtvis inte kan skyddas på annat sätt.
  • Om skum används ska det också genomföras en insats att sanera bort skummet som använts.
  • Vid insatser på vattentäkt får skum endast användas i livräddande syfte.
  • Räddningstjänsten Karlstadsregionen har inventerat all skumvätska inom förbundet och destruerat den skumvätska som påvisats särskilt skadlig.

Kontakt

Nils Weslien, förbundsdirektör/räddningschef, e-post nils.weslien@karlstad.se.

Anders Markus, chef räddningstjänstavdelningen, e-post anders.markus@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2023-02-24

Hittade du rätt information på sidan?