Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Minska sårbarheten i våra medlemskommuner

Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) ger bland annat kommuner i uppgift att analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i den egna geografin och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.

Vår säkerhetsavdelning stödjer våra medlemskommuner med detta genom att ta fram risk- och sårbarhetsanalyser och planer kopplade till dessa.

Mer om vår säkerhetsavdelning

Sidan uppdaterad: 2023-05-08

Hittade du rätt information på sidan?