Aktuella varningar och meddelanden från SMHI

Just nu finns det flera varningar och meddelanden i Värmlands län. Läs mer på SMHI:s webbplats.

Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Säkerhetsavdelningen

Säkerhetsavdelningen stödjer medlemskommunerna inom områdena civil beredskap, internt skydd och trygghet och brottsförebyggande arbete. Vår verksamhet styrs av avtal och uppdragen för kommunerna ser olika ut.

Här är några exempel på vad vi arbetar med i kommunerna.

Civil beredskap

 • Krisberedskap, risk- och sårbarhetsanalyser, beredskapsplaner för till exempel vattenläckor, elavbrott, dammbrott, översvämningar samt utbildning och övning för kommuner.
 • Kommungemensam tjänsteperson i beredskap, TIB.
 • Civilt försvar, säkerhetsskydd, signalskydd och planering för kommunens verksamhet under höjd beredskap.
 • Krisledning, stöd till förbundets gemensamma krisledningsorganisation vid extraordinära händelser.
 • POSOM, psykisk och social omsorg som stöd till anhöriga vid olyckor.

Internt skydd

 • Fysiskt skydd, bevakning, teknik och larm.
 • Hot- och våldssituationer, personsäkerhet för medarbetare och förtroendevalda.
 • Systematiskt brandskyddsarbete, förebyggande brandskyddsarbete, utbildning och övning
 • Samordning av Karlstads kommuns försäkringar, skadehantering, rutiner, upphandling.

Trygghet och brottsförebyggande

 • Trygghet för kommunernas invånare, stöd med bland annat trygghetsinventering, brottsstatistik, utbildning.
 • Trygghetscenter på Drottninggatan i Karlstad, en mötesplats där räddningstjänsten, polisen, Brottsofferjouren, kommunen, trafikvärdar med flera samverkar.
 • Ungdomar för trygghet – arbetar med trygghet och säkerhet på skolor och fritidsgårdar, i stadsmiljö på helger och vid olika arrangemang i Karlstads kommun.

På avdelningen finns säkerhetskoordinatorer och ungdomsstödjare.

Avdelningschefen heter Maria West. Hon nås på e-post maria.west@karlstad.se, telefon 054-540 28 02.

Sidan uppdaterad: 2023-07-03

Hittade du rätt information på sidan?