Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Förbundsledning

Förbundsledningen har det övergripande ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi inom förbundet.

Förbundsledningen består hos oss av en person i två roller. Det är Nils Weslien som är förbundsdirektör och räddningschef. Han nås på e-post nils.weslien@karlstad.se, telefon 054-540 28 32.

Förbundsdirektören ska se till att de förtroendevalda får goda förutsättningar för sitt arbete genom beslutsunderlag av god kvalitet och uppföljning av fattade beslut.

Räddningschefen ansvarar för att räddningstjänsten är ordnad på ett ändamålsenligt sätt. Utveckling av uppdraget och samverkan med medlemskommuner och andra samarbetspartners, som exempelvis alla räddningstjänster inom Räddningsregion Bergslagen, är viktiga uppgifter.

Sidan uppdaterad: 2023-06-19

Hittade du rätt information på sidan?