Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Teknik och fastighet

Teknik och fastighet ansvarar för reparationer och underhåll av förbundets fordonspark och annan teknisk utrustning på våra tolv brandstationer samt reparationer och underhåll på våra fastigheter vid Räddningscenter Sandbäcken i Karlstad.

  • Vi ansvarar för reparation och underhåll av förbundets fordonspark som består av brandfordon, personbilar, motorsprutor och leasingbilar.
  • Vi ansvarar för drift och underhåll av Räddningscenter Sandbäckens fastigheter.
  • Vi sköter också reparation och underhåll av annan teknisk utrustning på våra tolv brandstationer.
  • Vi ansvarar för drift och underhåll samt nya etableringar av VMA-anläggningar i våra förbundskommuner.
  • Vi samverkar med avdelningen för verksamhetsstöd och räddningstjänstavdelningen vid upphandlingar gällande fordon och räddningsmateriel.

På enheten finns fastighetsskötare och en mekaniker. Ansvarig för verksamheten är Nils Weslien, e-post nils.weslien@karlstad.se, telefon 054-540 28 32.


Sidan uppdaterad: 2023-06-01

Hittade du rätt information på sidan?