Aktuella varningar och meddelanden från SMHI

Just nu finns det flera varningar och meddelanden i Värmlands län. Läs mer på SMHI:s webbplats.

Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Förebyggandeavdelningen

På förebyggandeavdelningen arbetar vi med att minska riskerna för och konsekvenserna av bränder. Det gör vi genom information, rådgivning, utbildning och myndighetsutövning (tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt tillståndsgivning enligt LBE). Vi svarar också på remisser i plan- och byggärenden och när det gäller serveringstillstånd enligt alkohollagen.

Det är hos oss du ansöker om tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor, till exempel förvaring av gasol eller försäljning av fyrverkerier. Vi hanterar också frågor om regler och rutiner för sotning. Vårt mål är att det ska finnas ett så bra brandskydd som möjligt i alla miljöer vi vistas i. Vänd dig gärna till oss om du har frågor om brandskydd.

På avdelningen finns brandingenjörer och brandinspektörer.

Avdelningschefen heter Ola Åkesson. Han nås på e-post ola.akesson@karlstad.se , telefon 054-540 28 20.

Sidan uppdaterad: 2023-04-13

Hittade du rätt information på sidan?