Aktuella varningar och meddelanden från SMHI

Just nu finns det flera varningar och meddelanden i Värmlands län. Läs mer på SMHI:s webbplats.

Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd stödjer verksamheten med kompetens inom HR, IT, ekonomi, kommunikation och informationssäkerhet. Det är också den avdelning som ansvarar för vår dokumenthantering, diarieföring, arkiv och administration kring vår politiska direktion.

  • Vi arbetar med allt inom HR-området, som arbetsmiljö, avtal, rekrytering, rehabilitering och så vidare.
  • Vi ansvarar för samordning och utveckling av IT i förbundet.
  • Vi hanterar förbundets ekonomi gällande budget, uppföljning, redovisning med mera.
  • Vi ansvarar för förbundets kommunikationsarbete och arbetar bland annat med presskontakter och kampanjer.
  • Vi arbetar med informationssäkerhet inom förbundet.
  • Vi har hand om förbundets posthantering och diarium samt ansvarar för dokumenthanteringen och hjälper dig som vill få tag i en allmän handling.

På avdelningen finns dokumenthandläggare, HR-specialister, ekonomer och en kommunikatör. Avdelningschefen heter Erik Ramsell, e-post erik.ramsell@karlstad.se, telefon 054-540 28 68.

Sidan uppdaterad: 2023-04-13

Hittade du rätt information på sidan?