Aktuella varningar och meddelanden från SMHI

Just nu finns det flera varningar och meddelanden i Värmlands län. Läs mer på SMHI:s webbplats.

Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Förebygga bränder

Uppgiften att förebygga bränder har vilat på kommunen sedan länge. Det som har förändrats i och med lagen om skydd mot olyckor är att den brandförebyggande verksamheten numera är betydligt mer mål- och resultatstyrd och på ett tydligt sätt ska anpassas till de lokala förhållandena.

Hur kommunen, eller förbundet, hanterar uppdraget att förebygga bränder ska beskrivas i ett handlingsprogram där risker, mål och hur den förebyggande verksamheten är ordnad och planerad beskrivs.

Vårt förebyggande arbete enligt LSO handlar dels om information och rådgivning, dels om tillsyn. Vid en tillsyn kontrolleras både det byggnadstekniska och det organisatoriska brandskyddet. Om det finns brister i brandskyddet kan räddningstjänsten meddela ett föreläggande om rättelse. Föreläggande kan förenas med förbud eller vite.

Vår förebyggandeavdelning ansvarar för arbetet med att förebygga bränder.

Mer om vår förebyggandeavdelning

Sidan uppdaterad: 2023-05-08

Hittade du rätt information på sidan?