Aktuella varningar och meddelanden från SMHI

Just nu finns det flera varningar och meddelanden i Värmlands län. Läs mer på SMHI:s webbplats.

Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Hitta och hjälpa särskilt riskutsatta för brand

Varje år omkommer runt hundra personer av brand i sina hem. Äldre och människor med funktionshinder, missbruk och psykiska problem är särskilt riskutsatta. Med ett individanpassat brandskydd skulle många kunna räddas. Du som i yrket besöker människor i deras hem kan göra skillnad. Kontakta oss gärna om du är orolig för någon.

De flesta som drabbas av dödsbränder är människor med begränsad förmåga att uppmärksamma eller hantera en brand och som inte bor på ett behovsprövat boende.

Personer i åldersgruppen 65 år eller äldre är överrepresenterade. Människor med funktionshinder, missbruk och psykiska problem löper också större risk än andra att drabbas.

Nästan alla dödsbränder startar i hemmet. En stor andel är spisrelaterade, rökning är en annan vanlig brandorsak. Fungerande brandvarnare saknas ofta. Branden startar oftast där man befinner sig, som i sängen eller i fåtöljen. Bränderna är ofta relativt små.

För att identifiera särskilt riskutsatta personer kan man leta efter individer som stämmer in på en eller flera av följande beskrivningar:

 • 80 procent är ensamstående.
 • Hälften har funktionshinder.
 • Nästan hälften är över 65 år.
 • Hälften är påverkade av alkohol (20-64 år).
 • Många är påverkade av mediciner.
 • Rökning orsakar en tredjedel av dödsbränderna.

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och utbildning

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och utbildning för dig som arbetar nära särskilt riskutsatta personer och träffar dem i deras hem i kommunerna Forshaga, Karlstad, Kil, Munkfors, Grums och Hammarö. Exempel på yrkeskategorier vi gärna träffar är socialsekreterare, biståndshandläggare, bostadsanpassningshandläggare, vårdplanerare, hemtjänstpersonal, personliga assistenter, boendestödjare, personal i särskilt boende, distriktssköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och personal inom öppenvårdspsykiatrin.

Vi kan också göra hembesök och riktade utlåtanden i speciella fall. Det kostar ingenting att anlita oss i detta sammanhang.

Se filmen om vårt arbete med särskilt riskutsatta

Enkla åtgärder kan göra stor skillnad

För att skydda särskilt riskutsatta från att skadas eller omkomma i brand föreslår vi följande åtgärder:

 1. Kartläggning av riskutsatta individer.
 2. Bedömning av om det befintliga brandskyddet är tillräckligt.
 3. Om inte, analys av vilka åtgärder som skulle förbättra brandskyddet.
 4. Genomförande av förbättringsåtgärder.

Det måste inte alltid kosta

Rådgivning och information i samtal med den boende, anhöriga och hemtjänsten kan ibland räcka långt.

Hjälpmedel, som spisvakt, brandsäkra textilier och rökförkläde, finns i olika utformning och prisklasser. Det finns också mobila släcksystem som enkelt kan installeras och flyttas efter individens behov. Dessa medför en större kostnad, men kan rädda livet på människor med ett uttalat riskbeteende och de som bor i grannskapet.

Vi på räddningstjänsten är experter på vilka hjälpmedel som är effektivast för specifika ändamål och ställer gärna upp som rådgivare vid bostadsanpassning.

Checklistor för att hitta särskilt riskutsatta

Vi har tagit fram en checklista för en enkel analys/inventering av en individs behov. Den kan vara ett första steg för initiativ till att vidta fler åtgärder.

MSB har tagit fram en vägledning för dig som arbetar med personer som kan vara aktuella för ett individanpassat brandskydd. I vägledningen finns en mer detaljerad checklista samt ett samtyckesprotokoll.

Vägledningen "Brandsäker bostad för alla" hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Samverkan krävs

Ingen kan åtgärda problemet ensam. För att genomföra de åtgärder som nämns ovan krävs samverkan mellan olika aktörer.

 • Kartläggning av riskutsatta individer – anhöriga och aktörer som i sin dagliga verksamhet kommer i kontakt med personerna ifråga.
 • Bedömning av om det befintliga brandskyddet är tillräckligt - räddningstjänsten.
 • Om inte, analys av vilka åtgärder som skulle förbättra brandskyddet - räddningstjänsten.
 • Genomförande av förbättringsåtgärder – många olika aktörer som fixartjänster, socialsekreterare, biståndshandläggare, bostadsanpassningshandläggare, vårdplanerare, hemtjänstpersonal, personliga assistenter, boendestödjare samt personal i särskilt boende, distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

Lagen visar på gemensamt ansvar

Om vi tittar på vad lagen säger ser vi att det finns ett gemensamt ansvar för att stödja särskilt riskutsatta med ett individanpassat skydd. En sammanfattning av lagen om skydd mot olyckor Länk till annan webbplats., socialtjänstlagen Länk till annan webbplats., lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Länk till annan webbplats. och hälso- och sjukvårdslagen Länk till annan webbplats. visar på en gemensam röd tråd:

 • Stödja den enskilde.
 • Samverka med varandra.
 • Anpassa bostäder så att man kan bo under trygga och goda förhållanden.
 • Utgå från individen.

Man talar i de olika lagrummen om samverkan mellan myndigheter eller samhällsorgan. Men när det gäller bostadsanpassning kan man ställa sig frågan om det bedrivs något samarbete ur ett brandskyddsperspektiv. Vi tror att det kan bli bättre!

Kontakt

Glenn Appel, brandingenjör, telefon 054-540 28 13, e-post glenn.appel@karlstad.se.

Har du svårt att höra brandvarnaren eller agera om det börjar brinna? I så fall kanske du behöver annan utrustning och andra åtgärder. Vilka brandskyddsåtgärder som passar bäst är olika från person till person. Lösningarna måste anpassas till dig som individ.

Sidan uppdaterad: 2024-03-19

Hittade du rätt information på sidan?