Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Skydda ditt hem mot brand

Rätt brandskyddsutrustning och goda vanor har båda stor betydelse för nivån på ditt brandskydd hemma. Här är våra bästa tips.

Skaffa bra brandskyddsutrustning

Det är viktigt att skaffa bra brandskyddsutrustning till hemmet. Med brandvarnare, handbrandsläckare och en brandfilt är du väl utrustad.

Brandvarnare är en självklarhet i din bostad. Brandvarnaren ger dig ett tidigt larm så att du kan släcka branden, begränsa brandens spridning eller utrymma i tid. Brandvarnare räddar liv.

Det finns två typer av brandvarnare, optisk och joniserande. Skillnaden mellan dem är hur röken detekteras. Oavsett vilken typ av brandvarnare du väljer ger den dig en tidig varning i händelse av brand. Du kan också välja brandvarnare som kommunicerar med varandra, antingen via tråd eller trådlöst. Detta innebär att samtliga brandvarnare larmar oavsett vilken som detekterar branden. Kommunicerande brandvarnare rekommenderas särskilt om din bostad har flera våningsplan.

 • Räddningstjänsten rekommenderar att du har en brandvarnare i varje rum, förutom i kök och i badrum. Där kan det larma i onödan när du lagar mat eller duschar.
 • Brandvarnarna ska placeras i taket.
 • Du kontrollerar dina brandvarnare genom att trycka på testknappen. Du bör kontrollera brandvarnarna minst en gång i månaden och när du har varit hemifrån en längre tid.

I flerbostadshus är det mest naturligt att fastighetsägaren är ansvarig för att det finns brandvarnare i lägenheterna. Skötsel och underhåll står hyresgästen för själv.

Påminnelse via SMS

Vill du ha SMS som påminner dig om att testa dina brandvarnare? Tjänsten är gratis.

Brandfiltar är ett billigt och bra komplement till brandvarnarna. Med en brandfilt kan du enkelt släcka mindre bränder i din bostad.

Tillsammans ger brandvarnare, brandfiltar och handbrandsläckare dig möjlighet att tidigt upptäcka och släcka eller begränsa en brand innan den hinner växa till sig.

Det finns flera olika sorters handbrandsläckare. Det som skiljer dem åt är vilket släckmedel de innehåller och vilken storlek det är på behållaren. I hemmiljö rekommenderar vi att du har en pulversläckare på minst 6 kg. Pulversläckaren är den handbrandsläckare som är effektivast i förhållande till mängden släckmedel som används. Pulversläckaren är också relativt enkel att använda även för en ovan användare. Den kan användas vid alla typer av bränder.

Handbrandsläckaren placeras i anslutning till ytterdörren, så att du kan nå den om du kommer utifrån.

Brandsläckare säljs på flera olika ställen. Du kan också höra med ditt försäkringsbolag.

Många bostadsbränder startar vid spisen. En spisvakt har en inbyggd brandvarnare. Den reagerar på kraftig rök eller på kraftigt ökande temperatur, ofta i kombination med en rörelsevakt. På detta vis kan spisvakten bryta strömmen till spisen innan ett tillbud hinner utveckla sig till en riktig brand.

Spisvakten är ett godkänt hjälpmedel vid bostadsanpassning. Kontakta din kommun för att få reda på mer.

Spisvakter säljs också i butiker.

Våra rekommendationer för brandskyddsutrustning

Brandvarnare: Ha brandvarnare i varje rum där någon sover. Har bostaden flera våningar ska det finnas brandvarnare på varje våningsplan. Testa brandvarnarna en gång i månaden genom att trycka på testknappen. Brandvarnarna ska vara CE-märkta och testade enligt SS-EN 14604.

Brandfilt: Med en brandfilt som är 120x180 cm kan du själv släcka mindre bränder.

Pulversläckare: En pulversläckare på minst 6 kg fungerar för hemmet, villan, fritidshuset och kontoret. Lägsta effektivitetsklass bör vara 43A 233BC.

Vanor och livsstil

Det du gör i vardagen har betydelse för brandsäkerheten. Små förändringar kan ge stora resultat.

Var noga med att stänga av spisplattan när maten är klar och lägg aldrig brännbart material på spisen. Om det börjar brinna i en kastrull eller stekpanna, lägg på ett lock eller en brandfilt, släck aldrig med vatten.

Spisbränder sprider sig ofta till köksfläkten. Om filtren är fulla av fett kan det bidra till en snabbare brandspridning. Rengör filtren regelbundet så minskar risken för att en brand på spisen sprids vidare.

Laddare, TV-spel och datorer är exempel på elektriska prylar som blir varma. Täck inte över dem och dra ur kontakten när du har använt dem färdigt.

Undvik att ladda mobilen när du inte kan ha uppsikt, till exempel när du sover.

Använd inte trasiga apparater och sladdar. Se till att glödlampor och spotlights inte kommer för nära något brännbart eller kan trilla ner. Byt blinkande lysrör, de kan överhettas och orsaka en brand. Anlita alltid en elektriker för att utföra elarbeten hemma.

Undvik elbränder

Elbränder kan bero på fel i den elektriska utrustningen, att den glömts i påslaget läge, att den blivit gammal eller att den använts på fel sätt. Den vanligaste utrustningen som drabbas av elektriska bränder är tvättmaskiner, diskmaskiner, torktumlare, TV och kyl/frys.

Jordfelsbrytare

Vissa bränder orsakas av att skyddshöljet mellan ledningar är trasigt och att strömmen därför leds där den inte ska ledas. En jordfelsbrytare har till uppgift att hindra den typen av skador. Samtidigt ökar den skyddet mot bränder genom att bryta strömmen. Jordfelsbrytare bör därför finnas i alla bostäder.

Rent och dammfritt

Många elektriska bränder startar av att damm börjar brinna i ett eluttag eller i en elektrisk apparat. Det är därför viktigt att hålla elektrisk utrustning fri från damm och smuts. Elektrisk utrustning ska heller inte vara täckt av exempelvis filtar eller tidningar. Övertäckning kan innebära att den luft som ska kyla utrustningen stängs ute och att utrustningen blir överhettad.

Gammal hemelektronik

Byt ut all hemelektronik som börjar få spröda sladdar eller där ledningarnas isolering ser skadad ut. Byt också ut elektrisk utrustning som låter konstigt eller som luktar bränt.

Tvättmaskin/torktumlare/diskmaskin

Torktumlare, tvättmaskiner och diskmaskiner orsakar många bränder i bostäder. Se till att någon är hemma och vaken när de används.

Använd utrustningen på rätt ställe

Innan du använder kablar, lampor och liknande utomhus kontrollera att utrustningen är gjord för det. Annars kanske den inte klarar kylan och fukten, vilket kan innebära en brandrisk.

Ljus

Blås ut ljusen innan du lämnar rummet. Ställ levande ljus med avstånd från gardiner och annat brännbart. Ställ aldrig värmeljus i större grupper, direkt på brännbart underlag eller i vattenbad.

Genom att ersätta levande ljus med batteridrivna minskar brandrisken utan att påverka mysfaktorn nämnvärt.

Lampor

Tänk på att använda rätt typ av lampa i olika armaturer. Lampor med högt wattantal utvecklar ofta mer värme än de med lägre wattantal. Lamporna ska vara så stabila att de inte löper risk att välta ner i stoppade möbler eller dylikt.

Se också över placeringen av lampor. De ska placeras så att det inte finns någon risk att de täcks av brännbart material som exempelvis en pläd eller en gardin.

Bäddvärmare, värmedynor och elfiltar

Varje år inträffar flera olyckor med bäddvärmare, elfiltar och värmedynor. Olyckorna beror i många fall på att värmetrådarna i värmaren, filten eller dynan kommer i kontakt med varandra. Detta kan leda till en elektrisk stöt eller att sängkläderna kan börja brinna.

 • Följ alltid bruksanvisningen när du använder en elektrisk produkt. I den framgår hur produkten ska användas.
 • Kontrollera att dina elektriska produkter är CE-märkta.
 • För att inte skada värmetrådarna är det viktigt att du är försiktig när du viker ihop värmaren, dynan och filten.
 • Veckla ut hela bäddvärmaren, dynan eller filten eller när den ska användas annars fungerar inte temperaturregleringen.
 • Bäddvärmaren är främst konstruerad för att värma upp en kall säng innan man lägger sig i den. Bäddvärmaren är inte avsedd att ligga eller sova på.
 • Bäddvärmaren, värmedynan och elfilten ska alltid användas under uppsikt, alltså inte när du sover.
 • Värmare, värmedynor, elektriska filtar har en begränsad livslängd och bör bytas ut åtminstone var tionde år.
 • Se efter att sladd och kontakt är hela och att de inte har några sprickor.

Se till att spisen eller kaminen är rätt installerad och att den är godkänd vid sotarens brandskyddskontroll.

Mer information om hur du eldar rätt i din eldstad

Sängrökning är den vanligaste orsaken till dödsbränder. Oftast startar branden i möbler som den rökande sitter eller ligger i. Det är inte heller ovanligt att rökarens kläder börjar brinna av cigarrettglöd.

Skulle du ha svårt att agera om det börjar brinna? Eller är du orolig för någon annan?

Skulle du ha svårt att upptäcka eller hantera en brand hemma? Eller är du orolig för någon annan i den situationen? Här ger vi råd för ett individanpassat brandskydd.

Sidan uppdaterad: 2024-02-21

Hittade du rätt information på sidan?