Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Gräs- och skogsbrandsrisk

Vid varmt och torrt väder ökar risken för skogsbrand. Det är viktigt att du som privatperson eller verksamhetsutövare har koll på brandrisken där du befinner dig så att du kan anpassa ditt agerande utifrån rådande läge.

Ta reda på brandrisken

Appen "Brandrisk Ute"

Ett enkelt sätt att hålla reda på hur stor brandrisken är i olika delar av landet är att ladda ner appen ”Brandrisk Ute” från MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du får en prognos för den plats där du befinner dig, men du kan också söka efter motsvarande information för andra orter.

Appen ger dig dessutom råd om du planerar att elda och grilla i skog och mark.

Brandriskprognos för gräs- och skogsbrand

Hos SMHI finns också aktuella prognoser för gräsbrands- och skogsbrandrisk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för antändning och spridning. SMHI uppdaterar kontinuerligt sin brandriskkarta under våren och sommaren.

Vid hög brandrisk - tänk på följande!

  • Undvik helst att hantera öppen eld i skog och mark.
  • Om du ändå eldar, se till att släcka ordentligt efter dig. När du tror att du har släckt – släck lika mycket en gång till! Ofta tar sig elden igen efter en liten stund.
  • Om du arbetar i skog och mark, se till att ha med släckutrustning i form av handbrandsläckare och krattor av stål. Se till att du vet var du är så att du kan ange din position ifall du orsakar en brand.

Goda råd till dig som ska elda gräs eller grilla

Om du planerar att elda gräs eller grilla under den här perioden finns det en del saker som kan vara bra att tänka på.

Eldningsförbud

När det är mycket torrt i skog och mark kan länsstyrelsen besluta om eldningsförbud. Eldningsförbud kan vara lokalt men i Värmland gäller det oftast hela länet.

Vid eldningsförbud är all eldning med öppen låga utomhus förbjuden. I vissa fall får du använda kol- eller gasolgrill på din villatomt, om inte tomten ansluter till skog. Engångsgrillar kan lätt orsaka bränder och ska undvikas helt vid eldningsförbud.

Eldningsförbudet grundar sig på SMHI:s brandriskprognos och hävs så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Så vet du om det är eldningsförbud

Sidan uppdaterad: 2024-05-21

Hittade du rätt information på sidan?