Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Brandskydd i hemmet

Ett bra brandskydd är viktigt för att skydda dig och ditt hem från brand. Genom att installera brandvarnare, ha rätt släckutrustning till hands och en nödutrymningsplan på plats kan du minimera risken för skador och säkerställa att du är skyddad om det börjar brinna.

Ett effektivt brandskydd kan vara skillnaden mellan liv och död. Bränder kan sprida sig mycket snabbt, på bara några minuter kan rök och lågor fylla ett rum. Här får du råd om hur du skapar ett bra brandskydd i hemmet.

Sidan uppdaterad: 2023-05-22

Hittade du rätt information på sidan?