Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Brandskydd i samlingslokaler

I samlingslokaler där många människor vistas är det mycket viktigt med ett bra brandskydd. De som är i lokalen ska snabbt kunna sätta sig i säkerhet om det börjar brinna.

Vanligtvis växer en brand långsamt den första minuten. Sedan kan brandförloppet gå väldigt fort. På bara några minuter kan ett helt rum vara rökfyllt eller övertänt. Det är viktigt att de som hotas av branden har möjlighet att agera omedelbart när det gäller att rädda sig själva och andra, varna, larma och släcka.

Ansvarsfördelning

Ansvaret för brandskyddet ligger enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. både på den som äger lokalen och på den som bedriver verksamhet där. Exakt hur ansvarsfördelningen ser ut regleras inte i LSO. Vissa delar kan regleras i avtal mellan den som bedriver verksamhet i lokalen och ägaren av lokalen.

Generellt sett så bör ägaren se till att byggnaden är säker ur brandskyddssynpunkt medan den som använder lokalen ser till att verksamheten sker på ett säkert sätt.

Räddningstjänsten genomför tillsyn på alla samlingslokaler för att säkerställa att brandskyddet är skäligt.

Att tänka på i samlingslokaler

  • Det är viktigt att inte ta in fler personer än samlingslokalen är anpassad för. Hur många personer som får vistas där beror på vilken typ av verksamhet som pågår, hur stor yta lokalen har, hur många vägar det finns ut och hur breda dessa är.
  • Utrymningsvägarna ska vara markerade med skyltar och vara upplåsta när det är verksamhet i lokalen.
  • Utrymningsvägarna får inte blockeras av lös inredning och föremål. Brännbart material som ytterkläder och soppåsar får inte heller förvaras i utrymningsvägarna.
  • Om lokalen används för sittande publik bör stolarna vara sammankopplade och placerade i rader. För att underlätta vid en utrymningssituation behöver det även finnas tillräckligt breda utrymningsgångar på ett eller flera ställen tvärs stolsraderna, som leder till utrymningsvägarna.
  • En vanlig brandorsak i samlingslokaler är anlagd brand i och utanför lokalen. Det gäller därför att inte förvara lättantändligt material – som soppåsar och kartonger – på platser där någon utomstående kan anlägga brand.

Att tänka på vid tillfällig uthyrning

Du som ska hyra ut en lokal för ett tillfälligt arrangemang behöver kontrollera brandskyddet, som släckutrustning, larm, skyltning, fria utrymningsvägar och så vidare, i förväg.

Inför uthyrningen är det lämpligt att du som hyresvärd informerar hyresgästen om hur brandskyddet är tänkt att fungera. MSB har råd om hur du kan ta fram information och checklistor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är anpassade till dina lokaler.

Du som ska hyra lokalen har ett eget ansvar att ta reda på var släckutrustning finns och hur den fungerar, hur utrymningen är tänkt att gå till, hur eventuella larm fungerar och så vidare.

Tillfällig övernattning

Skolor, bygdegårdar och liknande lokaler är inte anpassade för övernattning. Om tillfällig övernattning ska ske i sådana lokaler måste särskilda regler följas för att det ska ske på ett säkert sätt.

Läs mer om tillfällig övernattning för grupper i skolor och liknande miljöer

Kontakt

Kontakta oss gärna för rådgivning i brandskyddsfrågor. Ring oss på 054-540 28 80 eller mejla till e-post raddningstjansten@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2023-03-21

Hittade du rätt information på sidan?