Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Automatiska brandlarm

Syftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människor och egendom genom en tidig upptäckt av brand. Det är en viktig del av en byggnads brandskydd. Det är viktigt att i möjligaste mån undvika så kallade onödiga larm. Målsättningen är att bara de automatlarm som orsakas av brand överförs till räddningstjänsten.

Ansvar

Det är du som äger eller är nyttjanderättshavare för en byggnad som ansvarar för byggnadens brandskydd. Du har då också ansvar för det automatiska brandlarmet: dess status, underhåll och de larm som anläggningen genererar.

Ett onödigt larm är ett larm som enligt vår bedömning inte har orsakats av brand eller annat nödläge.

Larmet betecknas då som onödigt på grund av att det inte behövdes någon räddningsinsats. För att minska antalet onödiga automatlarm kontrollerar vi därför alltid orsaken till varför larmet utlöstes. Exempel på orsaker är heta arbeten, matlagning, dammansamling, rökning, avgaser, ånga från dusch, tvätt eller diskmaskin.

För att undvika onödiga larm där orsaken är av tillfällig karaktär kan lösningen vara att du kopplar från vissa detektorer eller sektioner under tiden ett arbetsmoment genomförs.

Om orsaken istället är av en mer permanent karaktär bör du se över var detektorn är placerad och vilken typ av detektor som används. Ofta kan problemen kopplas till brister i ventilationen.

Det finns flera anledningar till att ha eller behöva installera ett automatiskt brandlarm. Det kan vara myndighetskrav, försäkringsbolagets krav eller din egen vilja att skydda din fastighet eller verksamhet.

För att du ska få ansluta din anläggning till oss ska

Avgift för vidarekoppling till larmcentral ingår inte i räddningstjänstens avgift.

Vi erbjuder utbildning för personal som är utsedd enligt SBF 110 att vara anläggningsskötare för automatiskt brandlarm.

Information om vår utbildning för anläggningsskötare

Kontakt

Kontakta Kristoffer Staaf på telefon 054-540 28 38 eller e-post kristoffer.staaf@karlstad.se om du har frågor om automatiska brandlarm.

Sidan uppdaterad: 2023-05-12

Hittade du rätt information på sidan?