Aktuella varningar och meddelanden från SMHI

Just nu finns det flera varningar och meddelanden i Värmlands län. Läs mer på SMHI:s webbplats.

Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Grilla säkert

Att grilla är både trevligt och gott men se upp med risken för brännskador och bränder. Se till att du har möjlighet att släcka om något antänds utanför grillen.

Varje år skadas ungefär femhundra personer allvarligt vid grillning. Vanligast är att man bränner sig på grillen, gallret eller verktygen. Skador uppstår också när man blåser på glöden eller på annat sätt får heta flagor i ögonen. Grillning kan även resultera i bränder som sprider sig snabbt.

Grilla på din trädgårdstomt

Kolgrill

 • Eltändare, tändpapper, tändgelé och tändblock är säkra sätt att tända grillen. Följ bruksanvisningarna för respektive produkt.
 • Om du använder tändvätska ska den vara avsedd för tändning av grillkol eller briketter. Använd inte bensin, etanol, metanol, T-sprit eller bränsle för spritkök som tändvätska. Häller du T-sprit på lågor eller heta ytor kan gas- och luftblandningen i flaskan antändas i en explosion.
 • Ha vatten nära till hands ifall du behöver släcka snabbt.
 • Håll grillen under uppsikt när den tänd.
 • Var försiktig med gnistor och kringflygande aska om du fläktar på glödbädden för att få fin grillglöd.
 • När grillningen är avslutad, släck kvarvarande glöd och aska med vatten eller placera grillen försedd med lock utomhus på säker plats. Större kolbitar eller briketter kan fortsätta att glöda i flera timmar efter grillningen. Många bränder uppstår när man tömmer grillen eller slänger engångsgrillar bland soporna utan att kontrollera att de är helt släckta. Låt det gärna gå ett dygn innan du slänger kolen.
 • Bränder kan även uppstå när grillar med glödrester placeras inomhus i garage och liknande eller intill ytterväggar. Glöden avger giftig kolmonoxid. Placera därför aldrig en grill som innehåller glöd inomhus eller i ett slutet utrymme. Kolmonoxid är en starkt giftig gas. Använd ett obrännbart kärl.

Gasolgrill

 • Placera gasolgrillen på avstånd från brännbart material, till exempel parasoll, byggnader och vedhögar.
 • Placera gasolflaskan utanför grillen vid användning. Annars riskerar slangen och flaskan att skadas av värmen.
 • Undersök slangen från regulatorn till grillen inför varje sommar. Böj på den. Om det finns sprickbildningar i gummit, byt slangen!
 • När du ska montera gasolgrillen, se till att kopplingarna är täta. Använd läckspray eller läckindikator. Gör den kontrollen varje gång du byter flaska.
 • Klä inte den utdragbara bottenbrickan med folie. Detta kan hindra fett och matrester från att rinna ner i dropplådan och det ökar risken för brand.
 • Håll grillen ren från fett. Fett kan antändas om det ansamlas för mycket.
 • Det är bra om du använder en handske vid gasolgrillning. Skulle det börja brinna är det viktigt att du kan komma åt ventilen och stänga av den.

Grilla på balkong

 • Det finns inget i lagen som förbjuder grillning på balkongen, men hyresvärdar och bostadsrättsföreningar kan ha särskilda ordningsregler mot grillning på balkong. Kolla vad som gäller där du planerar att grilla.
 • Kolgrillar eller gasolgrillar är inte lämpliga att använda på balkong. Använd istället elgrill om du vill grilla på balkongen. Rök från grillar kan upplevas som störande så fråga dina grannar först.

Grilla i skog och mark

Kolla om det är eldningsförbud

Om det är varmt och torrt ute är det bra att kontrollera brandrisken och om det är eldningsförbud innan du börjar grilla.

Elda inte om det blåser mycket

Kontrollera hur det blåser innan du börjar elda. Vinden kan föra in gnistor i skogen eller till torrt gräs som sedan kan starta en brand. Om vinden ökar, släck elden.

Se till att det finns vatten att släcka eld och glöd med

Du behöver ha tillgång till vatten för att släcka elden och den kvarvarande glöden med. Även om elden brunnit ut behöver glöden också släckas ordentligt.

Välj rätt plats

 • Om du gör upp eld är det viktigt att välja rätt plats, till exempel på grus eller sandmark.
 • Använd helst ett friluftskök eller en fast grillplats.
 • Elda inte på torvmark, i mossa eller på mullrik skogsmark. Där kan glöden från elden ta sig djupt ned i marken och pyra under lång tid för att senare flamma upp. Undvik också att
  elda nära myrstackar eller stubbar, de är svårsläckta om de tar eld.
 • Gör inte upp eld direkt på eller intill berghällar. De missfärgas och kan spricka sönder.

Avgränsa elden

Det gör du enklast genom att gräva upp grus eller lägga stenar runt elden och hålla den liten.

Använd bara lämpligt bränsle

 • Lämpligt bränsle är till exempel grenar, kvistar och kottar som ligger lösa på marken. Levande träd får du inte använda. Det är inte heller tillåtet att använda döda träd som ved.
 • Elda inte sopor – eldstaden är ingen plats för sopförbränning.
 • Ta gärna med egen torr brasved för att vara säker på att enkelt kunna tända elden.

Släck ordentligt

 • När grillningen är avslutad, släck kvarvarande glöd och aska med vatten och rör om så att glöden slocknar. Glöd kan också gå ner i marken. Därför är det viktigt att gräva under askan och se till att all glöd är släckt även under där elden varit. Kontrollera sen att ingen rök syns. En liten spade och ett kärl för vatten är bra att ha med som hjälpmedel vid släckning

Var försiktig med engångsgrillar

 • Engångsgrillar blir mycket varma på undersidan och kan orsaka bränder i bänkar och bord av trä eller i markvegetationen. Placera därför alltid engångsgrillen på obrännbart underlag, som grus eller sand.
 • Lämna aldrig en engångsgrill som inte brunnit ut utan uppsikt. Var noga med att släcka den när du har grillat klart och tänk på att inte lämna kvar den i naturen. Släng heller inte heta engångsgrillar i sopkorgar. Ha alltid vatten i närheten för att kunna släcka en brand.

Sidan uppdaterad: 2023-04-20

Hittade du rätt information på sidan?