Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Elda utomhus

Varje år släcker vi bränder som har spridit sig i skog och mark. Orsaken är nästan alltid att människor eldar vid fel tillfälle och att de saknar släckutrustning i tillräcklig omfattning. Kontrollera alltid om det är lämpligt att elda, och elda på rätt sätt när du gör det.

Kolla med kommunen

Av miljöskäl är det inte alltid tillåtet att elda i tätbebyggt område. Miljöförvaltningen i din kommun kan svara på om det är tillåtet för dig.

Det är alltid förbjudet att elda annat än gräs, ris och mindre trädgårdsavfall oavsett plats.

Behöver/bör jag anmäla att jag ska elda ris eller gräs?

Nej, det ska du inte anmäla. Eldning sker alltid under eget ansvar. Den eld man tänder måste man kunna kontrollera. Du är ansvarig för de eventuella skador den eld du tänt orsakar. Om du inte är säker på att du kan elda på ett säkert sätt ska du avstå.

Kolla brandrisken

Kontrollera alltid brandrisken för den plats där du är.

Elda på rätt sätt

Undvik att elda när det blåser

Vind är den faktor som påverkar säkerheten mest. Undvik att elda vid stark vind. När det blåser riskerar elden att sprida sig okontrollerat över stora ytor.

Elda lite i taget

När du ska elda gräs är det viktigt att du delar upp området i mindre delar och eldar en del i taget. Då har du både större kontroll över elden och det blir mindre rök.

Ordna begränsningslinjer

Se till att du har begränsningslinjer runt området du ska elda. Det kan vara naturliga begränsningslinjer, som vägar, vattendrag eller obrännbar mark, eller begränsningslinjer som du själv skapar, till exempel genom att blötlägga marken.

Ha bra släckutrustning och en mobiltelefon med dig

Ha alltid med dig släckutrustning i form av vattenkannor, vattenslangar, krattor av stål, granruskor och liknande. Ha också med en laddad mobiltelefon så att du kan larma 112 om elden blir svår att kontrollera.

Elda aldrig ensam

En eld som sprider sig är nästan omöjlig att hantera på egen hand. Var därför alltid minst två när ni eldar.

Släck ordentligt efteråt

Kontrollera noga att elden är ordentligt släckt innan du lämnar platsen.

Visa hänsyn till grannar

Tänk på vindriktningen så att du inte stör dina grannar.

Om du störs av någon annan som eldar

Om du störs av någon annan som eldar, ta kontakt med den som eldar och försök att lösa problemet. Lyckas ni inte komma överens kan du vända dig till din kommuns miljöförvaltning.

Lär dig mer om att elda utomhus

Se Räddningstjänsten Karlstadsregionens gräseldningsskola

Genom att klicka på symbolen för undertexter kan du välja om du vill ha undertext eller inte.

Se MSB:s film om att elda och grilla i skog och mark

Genom att klicka på symbolen för undertexter kan du få text på både svenska och engelska.

Sidan uppdaterad: 2023-04-05

Hittade du rätt information på sidan?