Aktuella varningar och meddelanden från SMHI

Just nu finns det flera varningar och meddelanden i Värmlands län. Läs mer på SMHI:s webbplats.

Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Anlagda skolbränder

Minst hälften av alla skolbränder är anlagda. Det betyder att någon har eldat med flit. Kostnaderna för anlagda skolbränder är mycket stora. Förutom att elever och personal utsätts för stora risker är det pengar som skulle kunna användas till något roligare. Du som arbetar på skolan kan göra mycket för att förhindra skolbränder.

Ofta startar bränderna på vardagar och i skolans korridorer. Det är skrämmande att föreställa sig vilka konsekvenser en sådan brand kan få.

Vad kan skolan göra?

Exempel på praktiska åtgärder

 • Röja närområdet kring fastigheten för ökad insyn.
 • Tekniska åtgärder som kamera, belysning, larm, lås etc.
 • Använda obrännbara papperskorgar.
 • Arrangera trygghetsvandringar för att se risker.
 • Hålla rent och snyggt, inget brännbart material nära byggnad.

Exempel på sociala åtgärder

 • Reagera och agera direkt vid eldningstillbud.
 • Vuxnas närvaro på raster ger ökad risk för upptäckt.
 • Ta hjälp av oss på räddningstjänsten med:
  - enskilda konsekvenssamtal.
  - information och utbildning för hela klasser.
  - information och utbildning för skolans personal.
 • Tidigt ta kontakt med polis och social myndighet.
 • Ta hjälp av kommunens säkerhetsansvariga.

Stöd från räddningstjänsten

När det har inträffat en brand eller ett tillbud på en skola

Rektorn kontaktar oss på räddningstjänsten och vi kommer tillsammans fram till vad som ska göras. Många gånger klarar skolan att lösa problemet själva med lite rådgivning från oss.

Om skolan behöver extra stöd kan vi besöka skolan och ha konsekvenssamtal/konsekvenslektion. Då pratar vi med eleven/eleverna om vilka konsekvenser beteendet kan få.

Om problematiken kvarstår

Om problemet med anlagd brand fortsätter vill vi utöka kontakten med skolan och berörda. Detta sker genom en träff där vi, efter samtycke med vårdnadshavare och rektor, träffar eleven/eleverna på skolan.

Vi bjuder också in berörda elever till brandstationen för ett besök på vårt övningsfält. Där kan vi på ett mer konkret sätt beskriva tänkbara konsekvenser av anlagd brand.

Efter detta gör vi en återkoppling tillsammans med rektor, lärare och vårdnadshavare för att se var vi står.

Om skolan inte kan identifiera vem som har orsakat tillbuden

Vid upprepade tillbud på skolor, där det är svårt att hitta vem/vilka som gjort vad, till exempel intryckta larmknappar, tömda brandsläckare med mera, kan vi genomföra en konsekvenslektion.

I detta fall är det bra om skolan identifierar de klasser de tror berörs, så att vi kan fokusera insatsen där problemen kan finnas.

Kontakt

Vid frågor om stöd från räddningstjänsten, kontakta Per Wallgren, e-post per.wallgren@karlstad.se, telefon 054-540 28 12.

Sidan uppdaterad: 2023-05-08

Hittade du rätt information på sidan?