Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Individanpassat brandskydd

Att installera brandvarnare och skaffa handbrandsläckare och brandfilt är enkla sätt att öka tryggheten i ett hem. Men du som har svårt att höra brandvarnaren eller agera om det börjar brinna behöver annan utrustning och andra åtgärder. Vilka brandskyddsåtgärder som passar bäst är olika från person till person. Lösningarna måste anpassas till varje individ.

Förbättrat brandskydd handlar ofta om enkla förändringar som du kan göra själv eller med hjälp av närstående. Bara att upptäcka något som innebär brandfara kan göra stor skillnad. I vissa fall kan specialutrustning tillhandahållas av kommunen eller regionen. Det går också att köpa utrustning själv.

Generellt brandskydd

Den brandskyddsutrustning vi brukar rekommendera att man ska ha hemma är brandvarnare, sexkilos pulversläckare och brandfilt. Se tips för alla om utrustning och goda vanor.

Fler hjälpmedel

För dig som har problem att upptäcka branden eller släcka och sätta dig i säkerhet om det börjar brinna finns fler hjälpmedel att ta till.

Brandvarnare för hörselskadade

En brandvarnare reagerar på rök eller värme och tjuter för att man ska upptäcka att det brinner. För den som har svårt att höra ljudsignalen finns brandvarnare som signalerar med blixtljus eller vibrator. Om man är inskriven hos hörselvården på Region Värmland kan de assistera vid behov av sådan utrustning.

Brandvarnare för hörselskadade.

Vidarekopplat larm för rörelsehindrade

För den som inte själv kan sätta sig i säkerhet eller larma på egen hand kan det vara lämpligt att ansluta rökdetektorer till ett befintligt trygghetslarm. Om det börjar brinna går en signal till en larmcentral som kan vidarebefordra larmet till räddningstjänsten. Ta kontakt med din kommun för att ansöka om trygghetslarm.

Det finns också brandvarnare som kan anslutas till en larmcentral utan att kopplas via trygghetslarm.

Lätta handbrandsläckare för muskelsvaga

Handbrandsläckare är bra för att släcka bränder i hemmet. I vanliga fall rekommenderar räddningstjänsten 6 kg pulversläckare. För personer med nedsatt muskelstyrka kan det vara bättre med mindre brandsläckare eller brandspray.

Brandspray för muskelsvaga.

Mobil sprinkler

En mobil sprinkler i hemmet kan vara en lösning om det finns en tydlig brandrisk i kombination med svårigheter att hantera en brand, exempelvis sängrökning kombinerat med rörelsehinder. En mobil sprinkler känner av rök och värme och sprutar ut en vattendimma som fördröjer brandutvecklingen. Att köpa en mobil sprinkler som privatperson är dock en relativt dyr lösning.

Mobil sprinkler.

Många bostadsbränder börjar på spisen. Det vanligaste är att personen som lagar mat lämnar spisen och att kastrullen kokar torr. Spisbränder kan även bero på att det har legat brännbart material på eller nära spishällen. Det finns utrustning som kan hjälpa till att förebygga bränder på spisen. Att ha säkrare rutiner i köket gör också stor nytta.

Spisvakt

Spisvakten har både timer och övervakningsfunktion som gör att elen till spisen bryts vid brandfara. Spisvakt är ett bra hjälpmedel hos personer med minnesproblematik, de som har lätt att somna, de som har en form av missbruksproblematik och de som lätt tappar fokus.

Spisvakt.

Rengör spisfläkten

Rengör också köksfläktens filter regelbundet så minskar risken för att en brand på spisen sprids vidare.

Rökning är den vanligaste orsaken till att människor dör i bränder. Var tredje dödsbrand orsakas av rökning. Oftast startar branden i möbler som den rökande sitter eller ligger i. Det är inte heller ovanligt att rökarens kläder börjar brinna av cigarrettglöd.

Brandsäker rökning

Ett sätt att minska risken för brand är att röka på ett mindre brandfarligt sätt. Här kommer några tips till dig som är rökare:

  • Rök inte när du ligger eller sitter i en säng, en soffa eller andra stoppade möbler. Detta gäller särskilt om du lätt somnar eller är påverkad av mediciner, alkohol eller andra droger.
  • Stå eller sitt med en bordsskiva eller annat svårantändligt material mellan cigaretten och kläderna.
  • Använd inte kläder av tyger som lätt börjar brinna. Undvik även vida ärmar där en cigarett eller glöd lätt kan trilla ner.
  • Ett glas vatten räcker så gott som alltid för att släcka en brand under de första sekunderna. Därför är det bra att alltid ha ett glas vatten till hands när man röker.

Rökförkläde och brandsäkra sängkläder

Ett rökförkläde och brandsäkra sängkläder kan vara ett bra skydd. När någon sitter och röker hindrar rökförklädet att det börjar brinna i kläderna.

Brandsäkra sängkläder, kuddar, täcken och madrasskydd minskar brandrisken för personer som röker i sängen eller i sin soffa/fåtölj. Många tycker att rökförkläde och brandsäkra sängkläder innebär en rimlig kostnad.

Fakta om bränder i hemmet

Varje år omkommer runt hundra personer på grund av brand i sina hem. Äldre och människor med funktionshinder, missbruk och psykiska problem är särskilt riskutsatta. Med ett individanpassat brandskydd skulle många kunna räddas. Det är därför viktigt att hitta och hjälpa människor som skulle ha svårt att uppmärksamma och hantera en brand.

Broschyr med goda råd och checklista

Kontakt och rådgivning

Vi på räddningstjänsten är experter på hur man skräddarsyr ett brandskydd efter person och situation. Vi ställer gärna upp som rådgivare och det kostar ingenting att anlita oss i detta sammanhang. Så – välkommen att kontakta oss om du är orolig för egen del eller för någon annan.

Glenn Appel, brandingenjör, e-post glenn.appel@karlstad.se, telefon 054-540 28 13.

Träffar du personer som är särskilt riskutsatta för brand i ditt arbete? I så fall kan du få råd av oss om vad som kan göras för att ge dem ett brandsäkrare hem.

Våra rekommendationer för brandskyddsutrustning

Brandvarnare: Ha brandvarnare i varje rum där någon sover. Har bostaden flera våningar ska det finnas brandvarnare på varje våningsplan. Testa brandvarnarna en gång i månaden genom att trycka på testknappen. Brandvarnarna ska vara CE-märkta och testade enligt SS-EN 14604.

Brandfilt: Med en brandfilt som är 120x180 cm kan du själv släcka mindre bränder.

Pulversläckare: En pulversläckare på minst 6 kg fungerar för hemmet, villan, fritidshuset och kontoret. Lägsta effektivitetsklass bör vara 43A 233BC.

Sidan uppdaterad: 2024-03-19

Hittade du rätt information på sidan?