Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Elda rätt i din eldstad

Nästan hälften av alla villabränder är eldstadsrelaterade. För att undvika brand är det viktigt att du tänker igenom dina behov för att köpa rätt, installera rätt och elda rätt.

Köp rätt

Innan du köper en eldstad för inomhusbruk bör du ställa dig frågan vad du ska använda eldstaden till.

Ska du bara elda för att det är mysigt passar en braskamin bra. En sådan är inte avsedd för att värma upp ett helt hus utan för att skapa en varm och trevlig atmosfär. Att använda en braskamin till att värma upp en större del av ett hus är förknippat med stor brandrisk eftersom den oftast inte är dimensionerad för en sådan användning.

Vill du värma upp hela ditt hus ska du köpa någon form av värmepanna. Den fördelar ut värmen som bildas till husets alla delar, oftast genom ett vattenburet system. En värmepanna tål generellt mer eldning än en braskamin eller öppen spis.

När du vet vilken typ av eldstad du behöver är det dags att ta kontakt med en återförsäljare. I samband med köpet informerar återförsäljaren dig om eldstadens möjligheter och begränsningar.

Installera rätt

Att installera en eldstad är inget ”gör det själv-jobb”. En felaktigt installerad eldstad kan leda till brand. Anlita därför en professionell installatör.

Din återförsäljare kan i regel hjälpa dig att hitta en installatör som är expert på just den anläggning du har köpt. Glöm inte att det ytterst är du själv som är ansvarig för att din eldstad installeras på ett korrekt sätt.

Innan du installerar en eldstad i din bostad ska du anmäla detta till din kommun. Vanligtvis är det den förvaltning inom kommunen som hanterar bygglovsfrågor som du ska kontakta. Räkna med att kommunen behöver några veckor på sig för att handlägga ditt ärende.

När eldstaden är installerad ska den installationsbesiktigas. Kolla med din kommun vilka behöriga besiktningsmän som finns.

Elda rätt

När eldstaden är installerad samt besiktigad och godkänd är det dags att börja använda den. Det är då viktigt att du eldar på rätt sätt och med rätt bränsle. Ett felaktigt eldande kan leda till att eldstaden eller rökkanalen blir för varm vilket i sin tur kan orsaka en brand. Även eldning med felaktigt bränsle ger på sikt en ökad risk för brand.

Följ anvisningarna

Ta del av de anvisningar som följer med eldstaden. Dessa anger i regel den mängd ved som får eldas under en viss tidperiod, exempelvis en timme. Det är viktigt att du följer anvisningarna noga då eldstaden med tillhörande rökkanal ofta är testad och typgodkänd utifrån just de förutsättningarna.

Det är inte bara mängden bränsle som spelar roll. Du behöver också veta hur du ska få till en bra förbränning genom att justera drag och spjäll på ett riktigt sätt. Din återförsäljare ska i samband med köpet informera dig om hur du ska göra när du eldar i just den anläggning som du skaffat.

Veden måste vara torr

Kvalitén på bränslet är också en viktig faktor. Veden måste vara torr, annars blir förbränningen ofullständig. Det bildas då restprodukter som fastnar i rökkanalen och kan börja brinna, så kallad soteld. Vid en soteld kan temperaturen i rökkanalen stiga till uppemot 1000 grader C. Sådana temperaturer innebär en stor risk då värmen kan sprida sig till övriga huset med en brand som följd.

För att få tillräckligt torr ved bör veden få ligga torrt och luftigt i minst ett år. Fukthalten i veden ska understiga 20 procent innan du använder den. Är du osäker på hur torr din ved är kan du för en billig penning köpa en fuktmätare som du kan mäta fukthalten med.

Din sotare kan hjälpa dig

Din lokala sotare kan hjälpa dig med hur du ska elda och hur mycket du får elda per timme. Du kan också fråga sotare hur du ska lagra din ved för att få rätt kvalité på den.

Brandskyddsföreningens goda råd för vedeldning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2024-02-16

Hittade du rätt information på sidan?