Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Insatsstatistik 2023

Totalt genomförde Räddningstjänsten Karlstadsregionen 2165 insatser under 2023. Det är en ökning med 15 procent jämfört med 2022. Statistiken följer i stort tidigare år men vissa kategorier uppvisar förändringar.

Antal larm per insatstyp


2018

2019

2020

2021

2022

2023

Brand i skog och mark

142

74

70

69

73

72

Brand i byggnad

178

196

196

194

150

153

Trafikolycka

300

306

237

252

229

303

Automatlarm, ej brand

478

379

402

453

575

619

Drunkning/tillbud

19

12

9

7

5

11

IVPA/hjärtstoppslarm

127

171

148

182

320

402

Suicid

36

51

74

55

81

75

Utsläpp farligt ämne

49

57

55

65

43

74

Övrigt

495

409

422

443

404

456

Totalt antal händelser

1824

1655

1613

1720

1880

2165

Kommentar till statistiken

Ökningen i det totala antalet larm mellan åren 2022 och 2023 gäller flera kategorier, där kategorierna ”trafikolycka”, ”utsläpp farligt ämne” och ”övrigt” förvisso är högre än 2022, men sett ur ett lite längre perspektiv normala siffror. Kategorin ”automatlarm” har också ökat något. Samtidigt ökar antalet automatiska brandlarmsanläggningar som är kopplade till räddningstjänsten, vilket sannolikt kan förklara den gradvisa ökningen. Den stora, och kanske mest intressanta, ökningen är antalet sjukvårdsrelaterade uppdrag.

Under år 2023 ökade antalet händelser som räddningstjänsten utför på uppdrag av Region Värmland med 26 procent jämfört med år 2022. Uppdragen handlar dels om att genomföra utryckning och insats i väntan på ambulans, dels om att stödja ambulanspersonal med att bära och/eller transportera patienter. Frågor om orsak till ökningen hänvisas till uppdragsgivaren Region Värmland.

Sammanfattning av året

Sammanfattningsvis kan sägas att Räddningstjänsten Karlstadsregionen har haft ett intensivt år avseende antalet händelser som hanterats. Samtidigt har relativt få stora händelser inträffat inom förbundets geografi.

Stora olyckor har dock inträffat på andra platser i Sverige. Räddningstjänsten Karlstadsregionen är en del i Räddningsregion Bergslagen (RRB) vilket innebär att vi kan få hjälp från andra räddningstjänster när vi behöver och att vi hjälper andra när de behöver vår hjälp. Utifrån detta samarbete har vi under året exempelvis bistått i släckningsarbetet vid en stor skogsbrand i Norberg. Räddningsresurser från Räddningstjänsten Karlstadsregionen deltog också i hanteringen av de översvämningar som under sommaren drabbade Säffle, Åmål och Bengtsfors kommuner.

Läs mer om RRB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information

För mer information kontakta Anders Markus, chef räddningstjänstavdelningen, telefon 054-540 28 23, e-post anders.markus@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2024-01-12

Hittade du rätt information på sidan?