Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Insatsstatistik 2022

Totalt genomförde Räddningstjänsten Karlstadsregionen 1880 insatser under 2022. Det är en ökning med 9 procent jämfört med 2021. Statistiken följer i stort tidigare år men vissa kategorier uppvisar förändringar.

Kommentar per larmtyp

Brand i byggnad

Under året har Räddningstjänsten Karlstadsregionen hanterat 150 händelser under kategorin brand i byggnad. Det är en minskning med 23 procent mot föregående år men får ändå anses ligga på ”normal” nivå. Brand i byggnad innefattar både bränder i industrilokaler och förrådsbyggnader samt bostäder såsom villor och lägenheter.

Automatiska brandlarm

Antalet ”automatlarm, ej brand” har ökat med 27 procent för år 2022. Denna kategori innehåller endast ”falsklarm”, om ett automatiskt brandlarm larmat och det faktiskt brinner anses händelsen i stället vara en ”brand i byggnad”. Ökningen i antalet automatiska brandlarm är till stor del kopplad till industri och skolverksamhet. Vi ser inte några specifika orsakar till ökningen inom industrin, men en tydlig ökning hos vissa av våra stora industrier. Vad gäller skolorna så har vi periodvis under året återkommande larmats mot vissa skolor. Det verkar i dessa fall vara avsiktlig falsklarmning av räddningstjänst.

Att falskt larma räddningstjänst eller andra blåljusaktörer är allvarligt. Det innebär onödiga kostnader för samhället, det är olagligt samt straffbart och framför allt kan det innebära att någon i verklig nöd får vänta.

Sjukvårdsrelaterade händelser

Under år 2022 ökade antalet händelser som räddningstjänsten utför på uppdrag av Region Värmland. Antalet uppdrag ökade med 76 procent mot år 2021. Uppdragen handlar dels om att genomföra utryckning och insats i väntan på ambulans, dels om att stödja ambulanspersonal med att bära och/eller transportera patienter.

För orsak till ökningen hänvisas till uppdragsgivaren Region Värmland.

Suicid

Antalet suicidlarm under 2022 var 81 stycken vilket är en ökning på 47 procent mot de 55 larm räddningstjänsten responderade mot under 2021. Under 2020-2022 har flera ändringar gjorts kopplat till vilken typ av suicidlarm som Räddningstjänsten Karlstadsregionen larmas på. Dessa ändringar skulle helt eller delvis skulle kunna förklara ökningen 2022 och även minskningen 2021.

För mer information och statistik kring suicid hänvisas till Folkhälsomyndigheten.

Särskilda insatser under året

Under året kan följande särskilda insatser nämnas.

Brand i byggnad, industri, Skåre

I maj genomförs en av årets större släckinsatser vid en brand i en bil- och lackeringsverkstad på Ilanda industriområde i Skåre. I samband med att lackeringens värmepanna startas för att producera varmluft sker en antändning i anslutning till värmepannan. När branden väl upptäcks är den relativt omfattande och trots egna släckförsök av personalen sprids branden snabbt. Vid räddningstjänstens framkomst är brandspridningen mycket omfattande och rökutvecklingen kraftig. Med anledning av närvaro av gasflaskor och mot bakgrund av byggnadens takkonstruktion bedrevs allt släck- och kylningsarbetet från utsidan. I anslutning till verkstaden finns ett flertal andra byggnader på relativt kort avstånd och insatsen kom att inriktas mot att förhindra brandspridning till omgivningen. Inga personer kom till skada men verkstadsbyggnaden blev närmast totalskadad. Insatsen leddes av regional insatsledare från Räddningsregion Bergslagen och förutom räddningspersonal från Räddningstjänsten Karlstadsregion deltog även Sunne räddningstjänst.

Utsläpp farligt ämne, drivmedel, Väse

En tidig lördagsmorgon i juni sker en avåkning med en fulltankad lastbil med drivmedel på E18 i höjd med avfarten till Väse. Lastbilens släp skär ner i vägrenen och landar på sidan och större revor uppstår i tankens yta med kraftigt läckage av både bensin och diesel som flödar fritt ut i dikeskanten. Räddningsinsatsen kom att till stora delar fokusera på säkerhet med anledning av stora mängder brandfarlig vätska med närvaro av antändbara ångor, vilket innebar att samtliga arbetsmoment var tidskrävande. Med hjälp av en sugbil kunde slutligen merparten av det drivmedel som runnit ut och vallats in tas om hand utöver den mängd som fanns kvar i släpets olika bränslefack. Insatsen leddes av regional insatsledare från Räddningsregion Bergslagen och förutom räddningspersonal från Räddningstjänsten Karlstadsregionen deltog även styrkor från Bergslagens räddningstjänst samt den nationella kemresursen från Skövde. Efter att insatsen var klar för räddningstjänstens del skedde en omfattande miljösanering på plats där kontaminerade jordmassor schaktades bort.

Insatser inom Räddningsregion Bergslagen

Då Räddningstjänsten Karlstadsregionen är en del i Räddningsregion Bergslagen (RRB) får vi hjälp från andra räddningstjänster när vi behöver det. Vi hjälper även andra när de behöver vår hjälp.

Läs mer om RRB här

Vid bland annat dessa händelser har räddningsresurser från Räddningstjänsten Karlstadsregionen deltagit i räddningsarbetet inom ramen för samarbetet RRB:

Brand i byggnad, flerfamiljshus, Arvika

I augusti larmades räddningstjänst på brand i byggnad flerfamiljshus på spårvägen i Arvika. Vid räddningstjänstens framkomst var branden fullt utvecklad. Fastigheten, som var i tre plan, bestod av verkstad, butik och förråd på bottenvåningen och lägenheter på våning två och tre. Räddningsinsatsen inriktades initialt mot livräddning för att sedan övergå i att begränsa skadan till våningsplan två och tre samt att skydda intilliggande byggnader. Insatsen leddes av regional insatsledare från Räddningsregion Bergslagen. Totalt deltog räddningstjänst från åtta stationer och från Räddningstjänsten Karlstadsregionen deltog Kil och Värmskog.

Brand i byggnad, industri, Säffle

I oktober larmades räddningstjänst på brand i industri i Säffle kommun. Industrin tillverkade värmepellets. Branden hade startat i ett lager av träspån och sedan spridit sig till byggnadskonstruktionen och andra delar av verksamheten. Räddningsinsatsen leddes av regional insatsledare från Räddningsregion Bergslagen. Totalt deltog räddningstjänst från nio stationer och från Räddningstjänsten Karlstadsregionen deltog Karlstad och Grums.

Brand i byggnad, lantbruk, Säffle

I november larmades räddningstjänst på brand i byggnad ladugård/lantbruk på Värmlandsnäs i Säffle kommun. Vid räddningstjänstens framkomst brinner en maskinhall samt att det börjat sprida sig vidare till fodersilos. Räddningstjänsten jobbade med att begränsa spridning, framför allt till ett djurstall med grisar. Räddningsinsatsen leddes av regional insatsledare från Räddningsregion Bergslagen. Totalt deltog räddningstjänst från sex stationer och från Räddningstjänsten Karlstadsregionen deltog Karlstad och Grums.

Mer information

För mer information kontakta Anders Markus, chef räddningstjänstavdelningen, telefon 054-540 28 23, anders.markus@karlstad.se.

Antal larm per insatstyp


2018

2019

2020

2021

2022

Brand i skog och mark

142

74

70

69

73

Brand i byggnad

178

196

196

194

150

Trafikolycka

300

306

237

252

229

Automatlarm, ej brand

478

379

402

453

575

Drunkning/tillbud

19

12

9

7

5

IVPA/hjärtstoppslarm

127

171

148

182

320

Suicid

36

51

74

55

81

Utsläpp farligt ämne

49

57

55

65

43

Övrigt

495

409

422

443

404

Totalt antal händelser

1824

1655

1613

1720

1880

Sidan uppdaterad: 2023-04-11

Hittade du rätt information på sidan?