Aktuella varningar och meddelanden från SMHI

Just nu finns det flera varningar och meddelanden i Värmlands län. Läs mer på SMHI:s webbplats.

Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Tillsammans för ett tryggare samhälle (RRB) – tillsammans för ett tryggare samhälle

Räddningsregion Bergslagen (RRB) är en gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarnas län, Västra Götalands län och Västmanlands län. Syftet med RRB är att åstadkomma mer effektiv användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att genomföra räddningsinsatser.

I korthet innebär Räddningsregion Bergslagen ett nära samarbete när det gäller räddningsledning och användning av resurser som brandmän, fordon och materiel. Detta ger de ingående räddningstjänsterna bättre förutsättningar att

 • snabbt få mycket resurser till en olycksplats
 • leda stora insatser
 • hantera samtidiga, komplexa och långvariga händelser.

Gemensam samverkanscentral i Örebro

Ledning på skadeplats och i räddningsregionen som helhet bedrivs från en gemensam ledningscentral i Örebro där räddningstjänsten delar lokaler med polisregion Bergslagen och SOS Alarm. Alla räddningsinsatser, oavsett storlek, leds därifrån. Där finns också en gemensam samverkansarena där där polisen, SOS Alarm och räddningstjänsten kan sitta tillsammans och leda insatser.

Ledningscentralen är bemannad dygnet runt, veckans alla dagar, med befäl som fördelar sin arbetstid mellan Räddningsregion Bergslagen och den egna räddningstjänsten. Här finns ett vakthavande befäl och ett larm- och ledningsbefäl som tillsammans med en vakthavande räddningschef utövar den övergripande ledningen. Dessa samspelar med gemensamma regionala insatsledare samt insatsledare och styrkeledare i alla de ingående räddningstjänsterna.

Läs mer om Seglet, samverkanscentral Bergslagen i Örebro.

SOS Alarm är en viktig del

SOS Alarm är också en viktig del i räddningsregionen. Deras räddningsåtgörare sköter utalarmeringen och bidrar till att rätt resurser larmas till varje insats.

Goda erfarenheter av samarbete

En rad stora händelser genom åren har visat att svensk räddningstjänst behöver organisera sig i större enheter för att öka sin förmåga att genomföra räddningsinsatser. Utifrån detta valde räddningstjänsterna i Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland att i maj 2020 bilda en gemensam operativ ledningsorganisation. Under 2021 kom också ny lagstiftning som säger att Sveriges samtliga 290 kommuner ska vara anslutna till en dygnet runt-bemannad räddningsledning.

Karta över Räddningsregion Bergslagen. Klicka på kartan så öppnas den i större format.

Räddningsregion Bergslagen omfattar 42 kommuner med cirka 740 000 invånare. I området finns 17 räddningstjänster med 110 styrkor/stationer som årligen hanterar omkring 7 500 larm. Räddningsregionen bemannas gemensamt av de ingående räddningstjänsterna.

Varje räddningstjänst finns kvar som egen organisation i sin kommun. Men det operativa samarbetet på ledningsnivå är utökat och en integrerad del av varje räddningstjänst.

- Med några års erfarenhet kan vi konstatera att samarbetet fungerar bra. Vid stora och komplicerade händelser ser vi hur slagkraftiga vi är - vi kan resursförstärka när behov uppstår vilket gör att insatserna inte bli så långdragna. Räddningsregion Bergslagen har också gett andra synergieffekter där gemensamma övningar, rutiner, upphandlingar är goda exempel, säger Räddningstjänsten Karlstadsregionens förbundsdirektör och räddningschef Nils Weslien.

Ingående räddningstjänster

De räddningstjänster som ingår i Räddningsregion Bergslagen är:

 • Bengtsfors räddningstjänst
 • Bergslagens räddningstjänst
 • Brandkåren Norra Dalarna
 • Nerikes Brandkår
 • Räddningstjänsten Arvika
 • Räddningstjänsten Dals-Ed
 • Räddningstjänsten Eda
 • Räddningstjänsten Hagfors
 • Räddningstjänsten Karlstadsregionen
 • Räddningstjänsten Malung-Sälen
 • Räddningstjänsten Skinnskatteberg
 • Räddningstjänsten Säffle
 • Räddningstjänsten Torsby
 • Räddningstjänsten Åmål
 • Räddningstjänsten Årjäng
 • Sunne räddningstjänst
 • Södra Dalarnas räddningstjänstförbund

Följ RRB på Twitter

Räddningsregion Bergslagen finns på Twitter. Syftet är att kunna få ut information om händelser inom räddningsregionen som har ett nyhetsvärde och bedöms som allmänintresse samt att, vid behov, få ut information om insatser som kan påverka omgivningen direkt eller indirekt. Twitterkanalen används också i förebyggande syfte för att varna för förändrade riskbilder. Om det inte finns något särskilt att rapportera (vilket allra oftast är fallet) görs i stället en summering av dygnet när dagen har passerat. Följ gärna kontot! Du hittar det om du söker på RRBergslagen.

Till RRB:s Twitterkonto Länk till annan webbplats.

Se filmen om RRB

Sidan uppdaterad: 2023-07-05

Hittade du rätt information på sidan?