Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Designelement för nedladdning

För igenkänning och dekoration har vi vissa designelement - pratbubblor och en stiliserad stjärna är två exempel. Här kan du ladda ner dem.

Pratbubblor räddningstjänsten

Pratbubblorna ska symbolisera vår öppenhet och vilja till dialog. De passar både för att markera en trycksaks titel eller för att illustrera något i dialogform.

Pratbubblor, small

Ladda_hem_bubbla_S_brandbilsröd.jpg 39,6 KB

Ladda_hem_bubbla_S_brandbilsröd.png 10,4 KB

Ladda_hem_bubbla_S_brandbilsröd.eps 1,2 MB

Ladda_hem_bubbla_S_brandkårsblå.jpg 37,2 KB

Ladda_hem_bubbla_S_brandkårsblå.png 10,5 KB

Ladda_hem_bubbla_S_brandkårsblå.eps 1,2 MB

Ladda_hem_bubbla_S_trygghetsblå.jpg 40 KB

Ladda_hem_bubbla_S_trygghetsblå.png 10,2 KB

Ladda_hem_bubbla_S_trygghetsblå.eps 1,2 MB

Ladda_hem_bubbla_S_pulvervit.png 10,5 KB

Ladda_hem_bubbla_S_pulvervit.eps 1,2 MB

Pratbubblor, medium

Ladda_hem_bubbla_M_brandbilsröd.jpg 44,9 KB

Ladda_hem_bubbla_M_brandbilsrod.png 11,2 KB

Ladda_hem_bubbla_M_brandbilsröd.eps 1,7 MB

Ladda_hem_bubbla_M_brandkarsbla.jpg 42,2 KB

Ladda_hem_bubbla_M_brandkarsbla.png 11,4 KB

Ladda_hem_bubbla_M_brandkarsbla.eps 1,7 MB

Ladda_hem_bubbla_M_trygghetsbla.jpg 45,2 KB

Ladda_hem_bubbla_M_trygghetsbla.png 11,1 KB

Ladda_hem_bubbla_M_trygghetsbla.eps 1,7 MB

Ladda_hem_bubbla_M_pulvervit.png 11,3 KB

Ladda_hem_bubbla_M_pulvervit.eps 1,2 MB

Pratbubblor, large

Ladda_hem_bubbla_L_brandbilsrod.jpg 51,8 KB

Ladda_hem_bubbla_L_brandbilsrod.png 15 KB

Ladda_hem_bubbla_L_brandbilsrod.eps 1,3 MB

Ladda_hem_bubbla_L_brandkarsbla.jpg 49,3 KB

Ladda_hem_bubbla_L_brandkarsbla.png 15,1 KB

Ladda_hem_bubbla_L_brandkarsbla.eps 1,3 MB

Ladda_hem_bubbla_L_trygghetsbla.jpg 52,1 KB

Ladda_hem_bubbla_L_trygghetsbla.png 14,8 KB

Ladda_hem_bubbla_L_trygghetsbla.eps 1,3 MB

Ladda_hem_bubbla_L_pulvervit.png 15,1 KB

Ladda_hem_bubbla_L_pulvervit.eps 1,3 MB

Pratbubblor Ungdomar för trygghet

Stjärnan

Stjärna.eps 1,2 MB

Kontakt

Om du har frågor eller om nedladdningen inte fungerar är du välkommen att kontakta vår kommunikatör Birgitta Johansson, e-post birgitta.johansson@karlstad.se , telefon 054-540 28 10.

Sidan uppdaterad: 2023-04-21

Hittade du rätt information på sidan?