Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Designelement för nedladdning

För igenkänning och dekoration har vi designelementen pratbubblor och en stiliserad stjärna. Här kan du ladda ner dem.

Pratbubblor och stjärna räddningstjänsten

Pratbubblorna ska symbolisera vår öppenhet och vilja till dialog. De passar både för att markera en trycksaks titel eller för att illustrera något i dialogform.

Visar 4 av 4 träffar

Pratbubblor Ungdomar för trygghet

Ungdomar för trygghet har orange pratbubblor som designelement.

Visar 4 av 4 träffar

Kontakt

Om du har frågor eller om nedladdningen inte fungerar är du välkommen att kontakta vår kommunikatör Birgitta Johansson, e-post birgitta.johansson@karlstad.se , telefon 054-540 28 10.

Sidan publicerad: 2023-09-13

Sidan uppdaterad: 2024-03-19

Hittade du rätt information på sidan?