Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Säkerhetskoordinator

Säkerhetskoordinator.

En säkerhetskoordinator kan arbeta inom flera områden. Våra säkerhetskoordinatorer jobbar bland annat med internt skydd för anställda i våra medlemskommuner och stöd till medlemskommunerna när det gäller krisberedskap och krishantering.

Det finns många olika vägar för att kunna arbeta som säkerhetskoordinator. Eftergymnasiala utbildningar inom områdena risk och säkerhet, statsvetenskap och kriminologi är några exempel. Utbildningar erbjuds på flera nivåer, till exempel inom yrkeshögskola, högskola och universitet. Mittuniversitet i Östersund och Karlstads Universitet är två sådana lärosäten.

Om du har frågor om yrket kan du vända dig till säkerhetsavdelningens chef Maria West, e-post maria.west@karlstad.se, telefon 054-540 28 02.

Sidan uppdaterad: 2023-05-23

Hittade du rätt information på sidan?