Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Övriga yrken

Hand som tar en pärm från en hylla.

Förutom brandmän, brandingenjörer. brandinspektörer och säkerhetskoordinatorer finns även andra yrken inom räddningstjänsten. Här finns till exempel instruktörer och yrken som inte är så specifika för verksamheten, som tekniker, registrator, ekonom och kommunikatör med flera.

Profilen för ovanstående tjänster varierar och uttrycks vid varje rekrytering.

Sidan uppdaterad: 2023-05-23

Hittade du rätt information på sidan?