Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Tillstånd brandfarliga varor

Hantering av brandfarliga gaser och vätskor är tillståndspliktig, med vissa undantag. Här ser du vilka mängder som får hanteras utan tillstånd.

Mängder som får hanteras utan tillstånd

HanteringBrandfarliga gaserExtremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler
Brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60 °CBrandfarliga vätskor med flampunkt högre än 60 °C upp till och med 100 °C
Yrkesmässig
publik
verksamhet
Inomhus: 2 liter
Utomhus: 60 liter
100 liter100 liter10 000 liter
Yrkesmässig icke
publik verksamhet, inomhus
250 liter500 liter500 liter10 000 liter
Yrkesmässig icke
publik verksamhet, utomhus (4)
1 000 liter3 000 liter3 000 liter50 000 liter
Icke yrkesmässig
hantering (5)
Gasol: 60 liter
Andra gaser: 10 liter
100 liter10 000 liter10 000 liter

MSB:s föreskrifter om tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor anger vilken hantering som undantas tillståndsplikten.

MSBFS 2013:3 föreskrifter om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information finns också i MSB:s handbok "Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor".

Handbok: Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor på msb.se Länk till annan webbplats.

Tillståndsprocessen

Öppna illustrationen i större format genom att klicka på den.
  • Ansökan om tillstånd ska göras av den som hanterar de brandfarliga varor eller explosiva varorna. Vid inkommen handling får sökande ett mottagningsbevis om att ansökan har inkommit till tillsynsmyndigheten.
  • Handläggning hos tillsynsmyndigheten startar. En ansökan anses vara komplett när alla handlingar har inkommit. Vid en komplett ansökan är handläggningstiden att fatta ett beslut i ärendet tre månader.
  • Tillsynsmyndigheten avgör i det enskilda fallet om avsyning behövs eller inte. Vid avsyning kontrollerar tillsynsmyndigheten att utgörandet av anordningar etc. stämmer överens med ansökningshandlingarna.
  • Tillståndsmyndigheten kommunicerar till sökande om komplettering behövs.
  • Tillsynsmyndigheten kommunicerar sitt beslut till sökande. I varje enskilt ärende beslutas hur lång giltighetstiden ska vara. Det är vanligt att ett tillstånd tidsbegränsas till högst 10 år.

Du kan läsa mer om tillståndsprocessen i förvaltningslagen.

Förvaltningslag (2017:900) på riksdagen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sök tillstånd här

Vi på Räddningstjänsten Karlstadsregionen hanterar tillståndsansökningar för brandfarliga varor i våra förbundskommuner Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Vid komplett ansökan kommuniceras beslutet i ärendet inom tre månader.

Sidan uppdaterad: 2023-06-22

Hittade du rätt information på sidan?