Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Explosiva varor

Hantering av explosiva varor är tillståndspliktig, med vissa undantag. Det är viktigt att veta att samma krav ställs på hanteringen oavsett om den är tillståndspliktig eller ej.

Begreppet explosiva varor omfattar explosiva ämnen och blandningar och explosiva föremål samt sådant som tillverkas i syfte att framkalla en explosion eller pyroteknisk effekt. Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar är alla exempel på vanligt förekommande explosiva varor.

Tillståndsplikt

Hantering av explosiv vara är tillståndspliktig med vissa undantag. Här är några exempel:

  • Som privatperson får du för eget bruk och utan tillstånd förvara upp till 5 kg krut i fyrverkeriartiklar eller pyroteknisk nödutrustning i din bostad. Varorna får inte förvaras i ett rum med eldstad eller brandfarlig vara.
  • Du som har tillstånd enligt vapenlagen får förvara ammunition till vapnet för eget bruk utan annat tillstånd än vapentillståndet.
  • Du får också för eget bruk ha upp till 5 kg krut och tändhattar för handladdning av ammunition till vapnen utan annat tillstånd än vapentillståndet. Undantaget för krut gäller både röksvagt krut och svartkrut. Svartkrut i riskgrupp 1.1 får dock inte hanteras i bostaden.

Alla undantag från tillståndsplikt finns angivna i MSBFS 2019:1, 2 kapitlet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sök tillstånd här

Det är vi på Räddningstjänsten Karlstadsregionen som hanterar tillståndsansökningar för brandfarliga varor i våra förbundskommuner Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Beslut i ärendet meddelas inom tre månader.

Sidan uppdaterad: 2023-05-08

Hittade du rätt information på sidan?