Aktuella varningar och meddelanden från SMHI

Just nu finns det flera varningar och meddelanden i Värmlands län. Läs mer på SMHI:s webbplats.

Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Explosiva varor

Alla som hanterar större mängder explosiva varor måste söka tillstånd för det. Du söker tillstånd hos räddningstjänsten i den kommun där hanteringen ska ske. Det är viktigt att veta att samma krav ställs på hanteringen oavsett om den är tillståndspliktig eller ej.

Begreppet explosiva varor omfattar explosiva ämnen och blandningar och explosiva föremål samt sådant som tillverkas i syfte att framkalla en explosion eller pyroteknisk effekt. Sprängämnen, tändmedel, ammunition, krut och pyrotekniska artiklar är alla exempel på vanligt förekommande explosiva varor.

Med hantering avses tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, återvinning, destruktion, saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Tillstånd

Vi på Räddningstjänsten Karlstadsregionen hanterar tillståndsansökningar för explosiva varor i våra förbundskommuner Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Vid komplett ansökan kommuniceras beslutet i ärendet inom tre månader.

Lagstiftning

Hantering av explosiva varor regleras av lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor på riskdagen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har beslutat om föreskrift och allmänna råd för hantering av explosiva varor samt gett ut en handbok med exempel på säker hantering.

Föreskrifter och allmänna råd om hantering av explosiva varor på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handbok: Hantering av explosiva varor på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad: 2023-06-22

Hittade du rätt information på sidan?