Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Tillstånd explosiva varor

Hantering av explosiva varor är tillståndspliktig, med vissa undantag. Här ser du vilken hantering som är undantagen från tillståndsplikten.

Undantag från tillståndsplikten

  • Som privatperson får du för eget bruk och utan tillstånd förvara upp till 5 kg krut i fyrverkeriartiklar eller pyroteknisk nödutrustning i din bostad. Varorna får inte förvaras i ett rum med eldstad eller brandfarlig vara.
  • Du som har tillstånd enligt vapenlagen får förvara ammunition till vapnet för eget bruk utan annat tillstånd än vapentillståndet.
  • Du får också för eget bruk ha upp till 5 kg krut och tändhattar för handladdning av ammunition till vapnen utan annat tillstånd än vapentillståndet. Undantaget för krut gäller både röksvagt krut och svartkrut. Svartkrut i riskgrupp 1.1 får dock inte hanteras i bostaden.

Alla undantag från tillståndsplikt finns angivna i MSBFS 2019:1, 2 kapitlet.

Tillståndsprocessen

Öppna illustrationen i större format genom att klicka på den.
  • Ansökan om tillstånd ska göras av den som hanterar de brandfarliga varor eller explosiva varorna. Vid inkommen handling får sökande ett mottagningsbevis om att ansökan har inkommit till tillsynsmyndigheten.
  • Handläggning hos tillsynsmyndigheten startar. En ansökan anses vara komplett när alla handlingar har inkommit. Vid en komplett ansökan är handläggningstiden att fatta ett beslut i ärendet tre månader.
  • Tillsynsmyndigheten avgör i det enskilda fallet om avsyning behövs eller inte. Vid avsyning kontrollerar tillsynsmyndigheten att utgörandet av anordningar etc. stämmer överens med ansökningshandlingarna.
  • Tillståndsmyndigheten kommunicerar till sökande om komplettering behövs.
  • Tillsynsmyndigheten kommunicerar sitt beslut till sökande. I varje enskilt ärende beslutas hur lång giltighetstiden ska vara. Det är vanligt att ett tillstånd tidsbegränsas till högst 10 år.

Sök tillstånd här

Vi på Räddningstjänsten Karlstadsregionen hanterar tillståndsansökningar för explosiva varor i våra förbundskommuner Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Vid komplett ansökan kommuniceras beslutet i ärendet inom tre månader.

Sidan uppdaterad: 2023-08-15

Hittade du rätt information på sidan?