Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Brandfarlig vätska

Hantering av brandfarlig vätska är tillståndspliktig, med undantag för mindre mängder. Observera att samma krav ställs på hanteringen oavsett om den är tillståndspliktig eller ej.

Föreskrifter och allmänna råd

Hantering av brandfarlig vätska regleras i föreskrifter och allmänna råd från Sprängämnesinspektionen (SÄI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

SÄIFS 2000:2 föreskrifter och allmänna råd om hantering av brandfarliga vätskor på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att förtydliga föreskrifterna och ge exempel på hur hanteringen kan ske på ett säkert sätt har MSB gett ut handböcker, exempelvis "Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer".

Handbok: Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Privat hantering

Som privatperson får du förvara högst 100 liter brandfarliga vätskor med flampunkt högst 60°C hemma. Drivmedel i fordon och reservdunk räknas inte in i detta. Du får också förvara upp till 10.000 liter brandfarliga vätskor med flampunkt mellan 60°C och 100°C. Om du har behov av mer än detta måste du söka tillstånd för hanteringen.

Förvaring av brandfarlig vätska i småhus

Illustration över hur brandfarlig vätska får förvaras i småhus.
Illustration: MSB

I småhus som villa, radhus och fritidshus får du förvara brandfarliga vätskor i garage, fristående förråd, ventilerat utrymme i källare och i bostadsdelen. I bostadsdelen får vätska förvaras i behållare om högst 10 liter. På vinden får du inte förvara brandfarliga vätskor.

Förvaring av brandfarlig vätska i flerfamiljshus

Illustration av hur brandfarlig vätska får förvaras i flerfamiljshus.
Illustration: MSB

I flerfamiljshus får du förvara brandfarliga vätskor i lägenheten, på balkongen (ej inglasad), hobbylokal avskild i minst brandklass EI 30 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i fristående garage för flera hushåll under förutsättning att den förvaras oåtkomlig för obehöriga.

Ingen förvaring av brandfarliga vätskor är tillåten i vindsförråd eller källarförråd. I garage i bottenplan får du endast förvara brandfarliga vätskor i fordonets tank och reservdunk. På balkongen får vätska förvaras i behållare om högst 25 liter och i hobbylokalen får högst 25 liter förvaras.

I lägenheten gäller samma regler som i småhus, behållare om högst 10 liter. Tänk på att du bara får förvara brandfarliga vätskor för det egna hushållets behov. Du får alltså inte förvara brandfarliga vätskor åt någon annan.

Mer information för dig som privatperson

MSB:s broschyr "Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö" riktar sig till dig som vill lära dig mer om brandfarliga vätskor och hur du kan använda och förvara dem på ett säkert sätt.

Broschyr: Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd

Det är vi på Räddningstjänsten Karlstadsregionen som hanterar tillståndsansökningar för brandfarliga varor i våra förbundskommuner Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors. Vid komplett ansökan kommuniceras beslutet i ärendet inom tre månader.

Sidan uppdaterad: 2023-06-22

Hittade du rätt information på sidan?