Aktuella varningar och meddelanden från SMHI

Just nu finns det flera varningar och meddelanden i Värmlands län. Läs mer på SMHI:s webbplats.

Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Utbildningen riktar sig till personal i organisationer som ska bedriva och ansvara för systematiskt brandskyddsarbete enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778).

Innehåll

Lagstiftning, verksamhets- och brandskyddsbeskrivning, ansvarsfördelning, brandskyddsorganisation, utbildningsplan, handlingsplan vid brand, intern brandskyddskontroll, underhåll, incidentrapportering, teoretisk brandkunskap.

Längd

3 timmar.

Antal

Minst 10 och max 20 deltagare per utbildningstillfälle. Vi sätter ett datum när vi har minst 10 anmälda.

Plats

På någon av våra brandstationer eller i lämplig lokal hos er.

Pris

1 100 kronor per deltagare exklusive moms.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Övrigt

Kaffe och smörgås ingår.

Frågor och bokning

För frågor och bokning, kontakta Jenny Eriksson, e-post jenny.eriksson2@karlstad.se eller telefon 054-540 18 57.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden avtal.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Sidan uppdaterad: 2024-03-25

Hittade du rätt information på sidan?