Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se
Övningsfältet
Henrik Carlsson

Om vårt övningsfält

Vi är mycket stolta över vårt övningsfält i Karlstad. Här utbildar vi egen och andra räddningstjänsters personal. Vi utbildar också blivande brandmän och grupper från företag, myndigheter och andra verksamheter. Vi har många möjligheter att skapa realistiska utbildnings- och olycksscenarier. Här nedan berättar vi om några av dem.

Välkommen till vårt övningsfält!

Vi är väldigt stolta över vårt utbildningsområde med övningsfält och lektionssalarna Sandbäcken, Pi-gården och Brandbäcken. Vill du se hur det ser ut? Häng med på en tur!

Utbildningschefen har ordet

Utbildningsavdelningens chef Roger Hesselius berättar hur han och hans medabetare arbetar med ständig utveckling av vårt utbildningsområde med övningsfält och lektionssalar.

Hitta till Sandbäcken

Ska du på utbildning i Sandbäcken? Här är en kort film som visar vägen!

Hitta till Pi-gården

Ska du på utbildning i Pi-gården? Här är en kort film som visar vägen!