Aktuella varningar och meddelanden från SMHI

Just nu finns det flera varningar och meddelanden i Värmlands län. Läs mer på SMHI:s webbplats.

Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Föreståndare brandfarlig vara – mindre omfattning

Utbildningen riktar sig till dig som är utsedd föreståndare för verksamheter som har tillstånd att hantera brandfarliga varor i mindre omfattning, exempelvis restauranger, skolor och bilverkstäder. Är du föreståndare för en mer omfattande hantering, exempelvis bensinstationer eller industrier, rekommenderar vi en mer omfattande utbildning.

Innehåll

Alternativ A (enbart teori)

  • Egenskaper hos brandfarliga varor.
  • Lagstiftning och regler.
  • Hantering av brandfarlig vara.
  • Släckutrustning och släckmetoder.

Alternativ B (teori och praktik)

  • Egenskaper hos brandfarliga varor.
  • Lagstiftning och regler.
  • Hantering av brandfarlig vara.
  • Släckutrustning och släckmetoder.
  • Praktik brandsläckning.

Längd

Alternativ A: 4 timmar.

Alternativ B: 7 timmar inklusive lunch.

Antal

Max 20 deltagare per utbildningstillfälle.

Plats

Brandstationen i Karlstad, Infanterigatan 20.

Pris

Alternativ A: 3 000 kronor. (Kommunanställda inom våra medlemskommuner har rabatterat pris. Kontakta oss för information.)

Alternativ B: 4 500 kronor

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Övrigt

Oömma kläder.

Aktuella utbildningstillfällen

Datum kommer inom kort.

Frågor och anmälan

För frågor och bokning, kontakta Jenny Eriksson, e-post jenny.eriksson2@karlstad.se eller telefon 054-540 18 57.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden avtal.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Sidan uppdaterad: 2024-03-25

Hittade du rätt information på sidan?