Aktuella varningar och meddelanden från SMHI

Just nu finns det flera varningar och meddelanden i Värmlands län. Läs mer på SMHI:s webbplats.

Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Ombud systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Utbildningen riktar sig till brandskyddsombud/kontrollanter på företag eller andra organisationer som enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska bedriva systematiskt brandskyddsarbete.

Innehåll

Lagstiftning, ansvarsfördelning, handlingsplan vid brand, brandskyddsorganisation, intern brandskyddskontroll, underhåll, incidentrapportering med mera.

Utbildningen kan skräddarsys utifrån förfrågningar och önskemål.

Längd

2 timmar.

Antal deltagare

Minst 10 och max 20 deltagare per utbildningstillfälle. Vi sätter ett datum när vi har minst 10 anmälda.

Plats

På någon av våra brandstationer eller i lämplig lokal hos er.

Pris

950 kronor per deltagare exklusive moms.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Övrigt

Fika ingår.

Frågor och bokning

För frågor och bokning, kontakta Jenny Eriksson, e-post jenny.eriksson2@karlstad.se eller telefon 054-540 18 57.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden avtal.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Sidan uppdaterad: 2024-03-25

Hittade du rätt information på sidan?