Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Gruppen för ungdomsrelaterade trygghetsinsatser

På Räddningstjänsten Karlstadsregionen finns en grupp som arbetar med säkerhets- och trygghetsinsatser för barn och ungdomar. Gruppen är en stödresurs för grundskolorna i alla förbundets kommuner.

Gruppens arbete syftar till att:

  • förebygga hot, våld och social oro
  • förebygga skadegörelse och skolbränder
  • vara trygghetsskapande
  • bidra till barns och ungdomars hälsa och välmående.

Genom att arbeta aktivt med dessa frågor kan vi få en positiv påverkan på individen. Detta kan ge en besparing för samhället i stort.

Förebyggande och händelsebaserat

Gruppen arbetar både förebyggande och händelsebaserat.

Exempel på förebyggande arbete

  • Skapa tillfällen då barn och ungdomar får träffa och lära känna ”människan bakom uniformen” och vice versa med syfte att minimera skadegörelse och få en tryggare miljö.
  • ”Upp i rök” – en utbildning om anlagd brand för årskurs 8.
  • Delta i ungdomsaktiviteter i kommunerna.
  • Utbildningar för vaktmästare, kommunväktare med flera.

Exempel på händelsebaserat arbete

  • Konsekvenssamtal och konfliktlektioner vid oönskade händelser.
  • Konsekvenssamtal vid brandtillbud.

Kontakt

Vill du som skolledare ha mer information eller stöd, välkommen att kontakta Per Wallgren, säkerhetskoordinator, telefon 054-540 28 12, e-post per.wallgren@karlstad.se.

Sidan uppdaterad: 2023-05-22

Hittade du rätt information på sidan?