Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Skydda dig mot översvämning

Intensiva regn, höga vattennivåer, stopp i ledningar, uppdämda avloppsledningar och trasiga vattenledningar kan orsaka översvämning i en eller annan form. Som fastighetsägare är du ansvarig för att skydda din fastighet från översvämning.

Checklista vid risk för översvämning

Före

 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.
 • Förvara inte värdefull egendom i källaren. Flytta upp fuktkänsliga saker på hyllor. Undvik organiska material på väggar och golv i källarvåningen.
 • Gör en utrymningsplan och fundera på vad du behöver ta med dig och vart du skulle ta vägen.
 • Kontrollera att avloppsbrunnar är fria från skräp, snö eller is.
 • Rensa takrännor från is, löv, grenar och skräp.
 • En vanlig dränkbar pump med tillhörande slang är en god investering för en villaägare med källare, särskilt om din villa ligger i ett område som brukar drabbas av översvämning. Träna på att använda pumpen i förväg.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.

Precis innan

 • Följ väderprognoserna där SMHI utfärdar varningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du misstänker att det finns risk för översvämning i ditt område.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar, exempelvis med med plastsäckar, örngott eller liknande fyllda med sand eller jord.
 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Täpp igen golvbrunnar och toalettstolar med sandpåsar eller liknande. Om avloppsledningarna blir översvämmade kan vatten komma upp den vägen.
 • Bygg en tillfällig barriär av sand eller jord – den kan stoppa en mindre översvämning.
 • Skotta bort snö från nedfarter till källargarage.
 • Stäng av strömmen med huvudströmbrytaren.
 • Ha mobiltelefonen fulladdad.
 • Följ nyhetsrapporteringen i medierna.

Under

 • Undvik att gå eller köra bil genom översvämmade områden. Det kan räcka med en halvmeter strömmande vatten för att dra omkull dig eller få bilen att driva iväg.
 • Stanna kvar på ett högt ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal om du inte kan lämna din plats på grund av översvämningen.
 • Vid en nödsituation - ring 112!

Efter

 • Kontakta ditt försäkringsbolag så fort som möjligt om du har fått skador till följd av översvämningen.
 • Gör en förteckning över skadorna och dokumentera allt noga genom att fotografera och filma.
 • Be en elektriker kontrollera att det är säkert att slå på strömmen om du har haft vatten i bostaden.
 • Dricksvattnet kan förorenas av bakterier vid en översvämning. Säkerställ därför med din kommun att kranvattnet är drickbart. Om du har egen brunn för dricksvatten bör du bedöma om vattnet är påverkat. Är du osäker kan du lämna in ett vattenprov för analys. Mer information om dricksvattnet finns på Livsmedelsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Du kan vanligtvis bedöma om vattnet är påverkat genom att titta, lukta och smaka på vattnet. Om du misstänker att något är fel på vattnet ska du koka det innan du använder det till mat och dryck.
 • Vädra ut fukten genom att öppna fönster och dörrar.

Mer information om hur du förbereder dig för översvämning finns på msb.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhällets ansvar

Kommunens uppgift vid en översvämning är att säkra samhällsviktiga funktioner, som till exempel energiförsörjning, transporter och hälso- och sjukvård.

För att avgöra om räddningstjänsten kan hjälpa den enskilde vid till exempel översvämning gör vi enligt lagen om skydd mot olyckor en bedömning av följande:

 • Behov av ett snabbt ingripande.
 • Det hotade intressets vikt.
 • Kostnaderna för insatsen.
 • Omständigheterna i övrigt.

Det är främst när det är risk för liv eller stor egendomsskada som kriterierna för räddningstjänst uppfylls. Är många hus drabbade samtidigt är räddningstjänstens möjligheter att hjälpa till begränsade och det kan ta lång tid innan man får hjälp.

Kolla vad som gäller i din kommun och i ditt län

Vissa områden och orter är mer utsatta än andra för höga flöden. Därför är det bra att kontrollera vad som gäller i ditt område. Det kan finnas lokala bestämmelser, tips och råd som du kan ta del av. Aktuell information får du genom att vända dig till din kommun eller din länsstyrelse.

Sidan uppdaterad: 2023-11-03

Hittade du rätt information på sidan?