Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Skydda dig mot översvämning

Intensiva regn, höga vattennivåer, stopp i ledningar, uppdämda avloppsledningar och trasiga vattenledningar kan orsaka översvämning i en eller annan form. Som fastighetsägare är du ansvarig för att skydda din fastighet från översvämning.

Innan en översvämning

Tänk på detta vid översvämningsrisk

 • Bygg tillfälliga barriärer inne eller ute för att förhindra att vattnet sprids. Inne kan du använda handdukar, plastsäckar eller annat som finns till hands. Ute kan du till exempel bygga en sand- eller jordvall och täcka den med plast. Du kan också köpa sandsäckar och ha i beredskap.
 • Kontrollera att avloppsbrunnar är fria från skräp, snö eller is. Rensa takrännor från is, löv, grenar och skräp.
 • Förvara inte värdefull egendom i källaren. Flytta upp fuktkänsliga saker på hyllor. Undvik organiska material på väggar och golv i källarvåningen.
 • En vanlig dränkbar pump med tillhörande slang är en god investering för en villaägare med källare, särskilt om din villa ligger i ett område som brukar drabbas av översvämning. Träna på att använda pumpen i förväg.

Tänk på detta när snön börjar smälta

 • Led bort smältvattnet från huset.
 • Skotta bort snön från nedfarter till källargarage.
 • Förhindra att smält- och regnvatten rinner ner i garagenedfarten.
 • Frilägg brunnen utanför garagedörren.

Under en översvämning

 • Stäng av strömmen till den del av huset som är översvämmat. Det kan också vara nödvändigt att stänga av huvudströmmen. Rör inga elektriska apparater ifall du står på ett blött golv.
 • Lyssna på radio och titta på Text-TV för information. Besök kommunens webbplats eller Facebooksida. Du kan även söka information på krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller ringa 113 13 där du kan få eller lämna information om en kris.
 • Gå inte genom strömmande vatten. Om du måste gå igenom ett översvämmat område, ta reda på hur djupt det är innan du går över. Vattenmassorna kan även vara förorenade av spillvatten och kemikalier. Gå inte igenom ett avspärrat område. Vägar och gång- och cykelvägar kan vara underminerade och rasa. Se upp för drivande föremål i vattnet.
 • Kör inte bil genom ett översvämmat område. Du och ditt fordon kan bli stående i vatten som stiger eller svepas med i vattenmassorna. Parkera inte heller fordon nära ett översvämmat område då fordonet kan dras med i vattenmassorna och bli förstört och även göra åverkan på viktig infrastruktur.

Efter en översvämning

 • Var försiktig i områden där översvämningen har varit. Hus, vägar och gång- och cykelvägar kan vara underminerade och rasa.
 • Om ditt hus har varit omgärdat av vatten kan fundamenten ha blivit skadade. Det kan då vara farligt att vistas i huset. Undersök huset noga för att se om det har blivit skadat.
 • Rengör och desinficera allt som har varit i kontakt med vattnet. Det kan ha varit nedsmutsat med spillvatten och kemikalier.
 • Kontakta ditt försäkringsbolag. Dokumentera alla eventuella skador innan du påbörjar reparationer.

Samhällets ansvar

Kommunens uppgift vid en översvämning är att säkra samhällsviktiga funktioner, som till exempel energiförsörjning, transporter och hälso- och sjukvård.

För att avgöra om räddningstjänsten kan hjälpa den enskilde vid till exempel översvämning gör vi enligt lagen om skydd mot olyckor en bedömning av följande:

 • Behov av ett snabbt ingripande.
 • Det hotade intressets vikt.
 • Kostnaderna för insatsen.
 • Omständigheterna i övrigt.

Det är främst när det är risk för liv eller stor egendomsskada som kriterierna för räddningstjänst uppfylls. Är många hus drabbade samtidigt är räddningstjänstens möjligheter att hjälpa till begränsade och det kan ta lång tid innan man får hjälp.

Kolla vad som gäller i din kommun och i ditt län

Vissa områden och orter är mer utsatta än andra för höga flöden. Därför är det bra att kontrollera vad som gäller i ditt område. Det kan finnas lokala bestämmelser, tips och råd som du kan ta del av. Aktuell information får du genom att vända dig till din kommun eller din länsstyrelse.

Sidan uppdaterad: 2023-03-22

Hittade du rätt information på sidan?