Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Trygghet i din kommun

Räddningstjänstens vision är ett tryggt och säkert samhälle.

Vi arbetar för att du ska känna dig trygg

Det är tryggt att veta att det i vår region finns brandstationer i Deje, Forshaga, Grums, Högboda, Karlstad, Kil, Molkom, Munkfors, Skoghall, Vålberg, Värmskog och Väse. Att räddningsstyrkorna på de olika orterna dessutom samarbetar när olyckan är framme förstärker din trygghet ännu mer.

Räddningstjänsten gör tillsyn på skolor, äldreboenden och arbetsplatser för att se till att det finns bra rutiner om något skulle hända. Vi hjälper kommunerna att ha en bra beredskap om strömmen eller dricksvattnet skulle försvinna.

Vi är också ett stöd i kommunerna när det gäller samverkan kring trygghetsfrågor. Tillsammans med polisen och andra organisationer kan vi arbeta brottsförebyggande och verka för en trygg och säker miljö i skolor, bostadsområden och på gator och torg.

Ett sådant exempel på samverkan är den som bedrivs på Trygghetscenter i Karlstad. Ett annat exempel är gruppen för ungdomsrelaterade trygghetsinsatser som är en stödresurs för grundskolorna i alla förbundets kommuner.

Vi ansvarar också för Ungdomar för trygghet, ett antal ungdomsstödjare som rör sig på platser där unga är i Karlstads kommun.

Sidan uppdaterad: 2023-03-22

Hittade du rätt information på sidan?