Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Personal

Förbundsledning

Nils Weslien

Förbundsdirektör och räddningschef

Avdelningen för verksamhetsstöd

Erik Ramsell

Avdelningschef

Marina Arvidsson

Direktionssekreterare och handläggare

Sven Isacsson

HR-specialist

Birgitta Johansson

Kommunikatör

Johan Karlsson

Ekonom och verksamhetsutvecklare

Förebyggandeavdelningen

Ola Åkesson

Avdelningschef

Glenn Appel

Brandingenjör

Jon Bergkvist

Brandinspektör

Björn Johansson

Brandingenjör

Magnus Lundqvist

Brandingenjör

Linnea Olsson

Brandinspektör

Utbildningsavdelningen

Roger Hesselius

Avdelningschef och instruktör

Monika Nyqvist

Instruktör

Stephan Swartz

Instruktör

Räddningstjänstavdelningen

Anders Markus

Avdelningschef

Jonas Ericson

Stationschef Karlstad

Patrik Appelgren

Enhetschef RIB

Mats-Ove Norrman

Koordinator RIB

Jonas Ericson

Stationschef Karlstad

Patrik Appelgren

Enhetschef RIB

Tony Falk

Styrkeledare grupp 5

Johan Grundström

Fastighetsansvarig

Peter Olsson

Verkstadsförman

Kristoffer Staaf

Ansvarig automatiska brandlarm

Mattias Arvidsson

Insatsledare

Claes Hagenmarck

Insatsledare

Thomas Hörnström

Insatsledare

Christian Tysk

Övningsansvarig och insatsledare

Säkerhetsavdelningen

Maria West

Avdelningschef

Filippa Börjeson

Säkerhetskoordinator krisberedskap

Sofia Falkmar

Säkerhetskoordinator krisberedskap

Malin Larsson

Säkerhetskoordinator krisberedskap

Frida Lejon

Säkerhetskoordinator trygghetsutveckling

Peter Lind

Säkerhetskoordinator krisberedskap

Ulrica Lundberg

Säkerhetskoordinator krisberedskap

Patrik Norling

Säkerhetskoordinator strategisk trygghetsutveckling

Patrik Persson

Säkerhetskoordinator trygghet och internt skydd0

Lars-Johan Sahlin

Säkerhetskoordinator försäkringsfrågor

Rebecca Strandberg

Säkerhetskoordinator internt skydd

Per Wallgren

Säkerhetskoordinator systematiskt brandskyddsarbete

Elin Wolf

Säkerhetskoordinator krisberedskap

Trygghetscenter

Ungdomar för trygghet

Ungdomsstödjare

Per Wallgren

Säkerhetskoordinator barn- och ungdomsfrågor