Aktuella varningar och meddelanden från SMHI

Just nu finns det flera varningar och meddelanden i Värmlands län. Läs mer på SMHI:s webbplats.

Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

POSOM Karlstadsregionen

POSOM står för psykisk och social omsorg vid olyckor och katastrofer. POSOM är en ideell organisation som stöttar drabbade och anhöriga med krisstöd. POSOM Karlstadsregionen är en gemensam resurs för Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad, Kil och Munkfors kommuner.

Vad gör POSOM?

POSOM är ett komplement till samhällets övriga resurser för krisstöd. POSOM hjälper bland annat till med praktiskt, socialt och psykologiskt stöd. De finns till för drabbade och vittnen vid olyckor och katastrofer inom kommunerna.

Hur kallas POSOM-gruppen in?

Ansvarigt befäl från räddningstjänst, polis, ambulans och sjukvård kan begära POSOM-stöd till drabbade.

Du som privatperson kan inte själv larma POSOM.

Ledningsgrupp

POSOM Karlstadsregionens verksamhet leds av en ledningsgrupp som består av representanter från kyrkan, sjukvården, räddningstjänsten, socialförvaltningen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Alla larm till POSOM-gruppen förmedlas via ledningsgruppen, som sedan i sin tur larmar ut stödpersoner.

Stödpersoner

POSOM Karlstadsregionen har ett 70-tal ideella stödpersoner som kommer från många olika samhällssektorer. De får kontinuerlig utbildning för sitt uppdrag och genomför årligen cirka 20-talet POSOM-insatser.

Kontakt

Mejla till e-post posom@karlstad.se om du har frågor om POSOM Karlstadsregionen.

Sidan uppdaterad: 2023-03-16

Hittade du rätt information på sidan?