Other languages

Räddningstjänsten Karlstadsregionen tillhandahåller själv ingen översättning av webbplatsen till andra språk, primärspråket för webbplatsen är svenska.

Om du vill ta del av informationen på andra språk än svenska kan du som besökare använda externa tjänster för att översätta innehållet.

Exempel på sådan tjänst är Google Translate från Google. Genom att du som besökare använder en sådan funktion kommer ditt besök spåras av den externa parten, exempelvis Google.

Google translate raddningkarlstad.se

Blåljus i trafiken

Om du är ute och kör och ser blåljus i backspegeln är det viktigt att du agerar lugnt och tydligt. Var uppmärksam på både medtrafikanter och omgivning så att utryckningsfordonen tar sig fram och du inte bidrar till fler olyckor.

Om du är i vägen för en utryckning

  • Agera lugnt och tänk efter hur du kan lämna fri väg på ett säkert sätt. Panikbromsa inte!
  • I stadsmiljö och vid tät trafik är det bra om du försöker väja åt samma håll som andra bilister bakom eller framför dig.
  • Visa tydligt vart du ska genom att blinka, titta och därefter köra åt sidan. Stanna inte mitt i körfältet.
  • Tänk på att det ofta kommer flera utryckningsfordon efter varandra.

Avspärrningar vid en olycksplats

  • Gult blinkande ljus betyder att vi varnar för en trafikolycka eller någon annan trafikstörning. Det kan betyda att vägen längre fram är delvis öppen, men också att den är helt avstängd. Därför är det viktigt att du kör försiktigt och med full uppmärksamhet. Var rädd om personalen som arbetar på vägen.
  • Rött fast ljus på våra skyltar betyder att vägen är helt avstängd.

Vi arbetar så fort vi kan för att kunna öppna upp vägen igen. Dock måste vi se till att arbetsplatsen är så säker som möjligt för vår räddningspersonal, ambulansen, polisen, bärgarna samt övriga organisationer som kan vara inblandade i räddnings- och återställningsarbetet.

Film om utryckning

Polisen har spelat in en film om hur man ska bete sig i trafiken för att underlätta för utryckande fordon. I den medverkar medarbetare i vårt förbund.

Sidan uppdaterad: 2023-03-16

Hittade du rätt information på sidan?